Jeg vil gerne sige mange tak for solcelle-radioen…Jeg har lyttet til et program, som hedder ”Projekt Hannahs bedekalender”. Jeg blev overrasket over den måde, hvorpå I beder for andre. Jeg er endnu ikke selv blevet kristen, men vennen, som gav mig radioen, har inviteret mig med i kirke mange gange. Mit største ønske er at finde fred og helbredelse og ikke skulle lide mere.

Lumturie, Albanien

NOREAS ENGAGEMENT I EUROPA

Til trods for at Europa var centrum for reformationen i 1600-tallet anslås det i dag, at mindre end 10 procent af den europæiske befolkning kommer regelmæssigt i kirke.

Men særligt i de østeuropæiske lande, som tidligere var under kommunismen, sker der noget. Mange af de radiostationer, der tidligere blev brugt til at sprede kommunistisk propaganda, bliver i dag brugt af blandt andre TWR, Noreas internationale samarbejdspartner, til at sprede det gode budskab om Jesus Kristus, og mange tager imod evangeliet gennem programmerne.

ARBEJDET I DE ENKELTE LANDE

Jonida

Albanien er et tidligere kommunistisk land, som på den tid var utrolig lukket, og hvor religion nærmest var totalt forbudt. Tidligere leder af den kristne radiostation "Valet e Ungjillit" (Gospel Wawes), Enkelejda Kumaraku, fortæller følgende om sin barndom i det ateistiske land:

"Jeg voksede op med forældre, som elskede mig, jeg gik i børnehave og var med i en masse aktiviteter. Men jeg voksede op i et land, hvor alle kirker var ødelagte, og der fandtes ingen kristne ledere. På skolen lærte vi om evolutionsteorien, og at landene i Vesten havde et dødt liv og store problemer, fordi de stolede på Gud. Vi lærte absolut ingenting om Gud. Det ord var slet ikke en del af vores ordforråd dengang."

Store udfordringer
Albanien er præget af et patriarkalsk familiemønster, hvor manden er overhovedet, og hvor kvinder har meget lav status.
Vold i hjemmet er meget udbredt.
Menneskehandel er en reel trussel, som betyder at mange unge piger holdes hjemme. Dette betyder, at de ofte ikke får mere skolegang end grundskolen.
Efter kommunisttiden har det taget tid at opbygge en kirke. Derfor er der stort behov for undervisning og oplæring.

Hjælp til hverdagen

Romaer (tidligere kaldet sigøjnere) er en minoritet og lever allernederst på rangstigen med næsten ingen rettigheder. Norea støtter Projekt Hannah (PH) i Albanien, og gennem "Kvinder med Håb"-programmet, på albansk og romani,  lærer kvinderne, at de har uendelig værdi som menneske, får hjælp til dagliglivets udfordringer, kundskab og undervisning fra Bibelen.

"Det er et stort arbejde, ja overvældende," siger Enkelejda Kumaraku, om sit arbejde med PH i Albanien. "Men Gud giver os styrke. Vi oplever, at vi er med til at give lys i hverdagen til mange kvinder."

Bedeprogram
I tillæg til "Kvinder med Håb"-programmet har PH i Albanien startet deres eget bedeprogram. Mange muslimske kvinder ønsker at deltage i PH's bede-netværk, men bliver nægtet at have bedekalenderen hjemme i huset.

Gennem radioen kan de deltage i bønnen alligevel. "Bedeprogrammet blev startet samme år, som der var valg i Albanien (2005), og både kristne og ikke-kristne kontaktede os og havde mange forbønsemner vedrørende valget. Vi fik en enorm respons, og uden at vi havde tænkt over det forinden, fik vi mulighed for at vidne for rigtigt mange," forklarer Enkelejda Kumaraku, tidligere PH-leder i Albanien

Læs om Noreas arbejde i Danmark under: Lokalt

De programmer vi sender i Albanien har en typisk varighed af 15-30 minutter,
og koster 900 kroner at producere

Vil du hjælpe os med at sprede budskabet om Jesus til mennesker i Albanien?