Emneoversigt over udsendelserne der sendes på WebRadioen i uge 47.

Dagens dryp: Ugens emne: At være Velkommen!

Notabene: Andagtsholder er Kurt Kristensen, Københavns nærradio

Fra det gamle arkiv: Prædikener fra Bibelcamping og stævner der er mindst 5 år gamle. I denne uge er det med Finn Kappelgaard og Ejler Nørager Andersen

Musikhjørnet: Ingeborg Trans, Norea Radio Haderslev

Fokus på Kirkernes verden: Walder Hartmann, Adventistkirkens informationstjeneste

Temaprogram: Emnet er “Montgomery 1:2”. Udsendelsen er produceret af Jesper Steen Andersen, Københavns nærradio.

Tirsdagstræf: Ninna Drachmann, Københavns nærradio

Ved livets kilde: Bent Larsen gennemgår 1. Johs. brev. Produceret af Arkens radio, Esbjerg

Kirken i hverdagen: Frida Skade læser udvalgte kapitler fra bogen: Duften af Edens have. Produceret af Radio Ådalen

Ord til opmuntring: Andagt ved Dan Hessellund. Luk. 15, 11-14

På vejen frem: Jette Techow. Produceret af Norea Radio Haderslev

Mennesker Jesus mødte: Claus Munk fortæller om Jesus og to desillusionerede disciple

Klassisk musik: Arne Elkrog, Københavns nærradio

Føljeton: Bogen “Vredens bæger” skrevet af Mary Glezener, læses af Bent Riber Jensen. Afsnit 25:40 En roman om Dietrich Bonhoeffer’s liv udgivet af Forlagsgruppen Lohse.

Hyggetimen: Dan Pedersen, Brovst

Bible Academy: Bible Academy er et bibelundervisningsprojekt, som er arrangeret af LMU i København. Christian Højgaard fortæller om Zakarias´ bog 2:3

Fredagshjørnet: Gert Knudsen fortæller om Frans af Assisi. Produceret af Lumi Radio Syd

Frikvarter: I Frikvarteret er der ikke opgaver der skal løses, du skal kun slappe af. Produceret af Hans Ekberg.

Minihøjskole: “Modsætninger mødes i venskab og ægteskab Hvorfor – Et svar gives ud fra kunst og folkeeventyr del 1 af 2” v/ Preben Kok, Vejle. Produceret af Radio Ådalen, Skjern.

Med Jesus i hverdagen:  “Kaleb og Josua” v/ Johnny Søndberg-Madsen (G)

Kirkens musik: En udsendelsesserie produceret af Kristen lokalradio i Århus. Der bliver bla. sat fokus på forskellige former for salmer og messer.
Stine Sode-Larsen fortæller om Keith Green – Hans liv og hans sange

Journalen: René Yde: “C. S. Lewis”. Produceret af Kristen lokalradio i Aarhus

Søndagens ord: Søndagens prædiketekst ved Hans Erik Nissen fra Nordsjællands Valgmenighed, hvor han var præst fra 2010 -2016

Gudstjeneste: Sidste søndags gudstjeneste fra Skæring kirke kirke. Sognepræst  Mogens Granlie prædiker. Produceret af Kristen Lokalradio i Aarhus (G)

Små ord fra lænestolen: Jørgen Trihøj, Balka.

 

Er der fejl eller mangler på siden, så send gerne en mail til Berit Jensen (bj@norea.dk.)

 

 

 

 

Er der fejl eller mangler på siden, så send gerne en mail til Berit Jensen (bj@norea.dk.)