Emneoversigt over udsendelserne der sendes på WebRadioen i uge 24.
Her er en meget kort forklaring til programindholdet af de forskellige udsendelser. På programoversigten kan man se hvornår de enkelte programmer sendes

Dagens dryp: Ugens emne er “Bryllupper”

Notabene: Andagtsholder er Birgit Hald Olsen, Københavns nærradio

Fra det gamle arkiv: Prædikener fra Bibelcamping og stævner der er mindst 5 år gamle. I denne uge er det med Kristian Larsen og Jens Birkmose

Perspektiv: Gennemgang af Korinterbrevet ved Johnny Søndbjerg-Madsen

Fokus på Kirkernes verden: Walder Hartmann fra Adventisternes informationstjeneste

Spændingsfeltet: Debat om samfund og kultur ud fra et kristent verdensbillede. David Ingemansen inviterer gæster i studiet til en snak om et aktuelt emne. Emnet er “Grøn kirke” og gæsterne er Miriam Larsen og Julia Sakskjær.

Tirsdagstræf: Bente Nielsen, Københavns nærradio

Ved livets kilde: Bent Larsen gennemgår Jakobs brev. Produceret af Arkens radio, Esbjerg

Kirken i hverdagen: Forårskoncert fra Tarm kirke. Produceret af Radio Ådalen, Skjern

Ord til opmuntring: Andagt ved Dan Hessellund.

På vejen frem: Jette Techow. Produceret af Norea Radio Haderslev

Musikhjørnet: Agnes og Erik Jensen, Norea Radio Haderslev

Til opmuntring og oplæring: Gennemgang af Thessalonikerbrevene ved Gunnar Svendsen, produceret af Lumi Radio Bornholm. 1. Thes. 1,1-13

Føljeton: Bogen “Vælge og vove” skrevet af Joni Eareckson Tada, læses af Anne Kirstinne Haahr. Udgivet af Forlaget Scandinavia. Afsnit 15:23

Hyggetimen: Produceret af Dan Pedersen, Brovst

Temaprogram: Udsendelsen er produceret af Jesper Steen Andersen, Københavns nærradio der har besøg i studiet af Henrik Juhl Petersen til en snak om Sankt Hans.

Fredagshjørnet: “Om Johannes Døber”. Produceret af Thomas Iversen fra Lumi Radio Syd

Troshistorie: Menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Vært David Ingemansen interviewer spændende personer, der har noget på hjerte. I første udsendelse fortæller Jakob Munk om vandringen fra ateisme til kristendom

Minihøjskole: Foredrag: Maria Grubbe – til forargelse eller beundring 2. del v/Kirsten Laubjerg. Produceret af Radio Ådalen, Skjern.

Familiehjørnet: Vivi  Jørgensen tager en snak med Ejler Nørager Andersen om forelskelse

Kend din bibel: Else Andersen fra Radio Aadalen, Skjern

Før Gudstjeneste: Hans Ekberg fortæller om søndagen prædiketekst. (4. søndag efter Trinitatis)

Kilden: Knud Erik Hansen, Norea Radio Haderslev fortæller om Josef

Søndagens ord: Søndagens prædiketekst ved Hans Erik Nissen fra Nordsjællands Valgmenighed, hvor han var præst fra 2010 -2016

Gudstjeneste: Sidste søndags gudstjeneste fra Fjelstervang kirke ved sognepræst Gert Nicolajsen (G)

Med Jesus i hverdagen:  “Vingårdsejeren lejer arbejdere Matt. 20” v/ Johnny Søndberg-Madsen (G)

Er der fejl eller mangler på siden, så send gerne en mail til Berit Jensen (bj@norea.dk.)