BESVAR RÅBET
OM FRED
- BØRNENES NØDRÅB!

"Jeg vil blot bede Gud om at tilgive dem"

"INDIMELLEM GRÆDER JEG, FORDI VI VAR NØDT TIL AT FORLADE VORES HJEM..."

Et ungt menneske
i en usikker verden

Da militante oprørsgrupper fra Islamisk Stat indtager hendes hjemby i Irak, bliver 10-årige Myriam kastet ud i en turbulent tilværelse. Terroristerne truer med at slå alle kristne ihjel. Myriams familie pakker derfor kun lige hvad de kan bære, og flygter over bjergene i sikkerhed i Kurdistan.

I flygtningelejren, som bliver deres nye hjem, fortæller Myriam en SAT-7 medarbejder, hvordan hun savner sit tidligere liv: "Jeg er ked af, at de fordrev os fra vores hjem. Hvorfor gjorde de det? Jeg håber, vi kommer tilbage, så jeg igen kan mødes med mine venner derhjemme."
"Indimellem græder jeg, fordi vi var nødt til at forlade vores hjem...men jeg er ikke vred på Gud. Jeg ved, at Jesus elsker mig."

Jeg vil blot bede Gud
om at tilgive dem

På trods af alt det hun har været igennem; terroren, tabet og uretfærdigheden, så har Myriam nogle bemærkelsesværdig ord til de, som har forårsaget hende så megen smerte. "Jeg vil ikke gøre dem noget. Jeg vil blot bede Gud om at tilgive dem. Gud elsker os alle, ikke kun mig. Gud elsker hver og een", siger hun.

Myriams ord om fred og tilgivelse står i skærende kontrast til den ekstreme militante vold og ødelæggelse. Ordene har berørt folks hjerter verden over, efter at videoklippet med Myriam gik viralt på de sociale medier.

Krig og vold har ødelæggende effekt på børn i Mellemøsten og i Nordafrika. De lider under store følelsesmæssige og psykologiske påvirkninger.


Der er omtrent 15 millioner flygtninge og udvandrede i Mellemøsten og Nordafrika - heraf er halvdelen børn.


12.000 syriske børn er blevet dræbt.


Mere end 13 millioner børn går, på grund af krig, ikke i skole.

SAT-7s børnekanal SAT-7 KIDS giver børnene i Mellemøsten og Nordafrika et pusterum fra den vold og ødelæggelse, de dagligt bombarderes med i såvel tv-udsendelser som i virkeligheden. SAT-7s sjove, farverige og involverende programmer lærer børnene om Jesu kærlighed og fred modsat ekstremisternes programmer, som glorificerer terrorisme og død.


Vi modtager mange beskeder fra børn, som fortæller, hvordan Gud virker i deres hjerter. Sameh fortæller: "Førhen kunne jeg ikke tilgive andre, men efter at have set SAT-7 KIDS, bad jeg Jesus om at fylde mit hjerte med en tilgivende ånd - lige som Han lover det i Bibelen."

Hvordan Vil du besvare nødråbene ?

JEG VIL
BEDE FOR

ARBEJDET

JEG VIL
DELE

BUDSKABET

JEG VIL
STØTTE

ØKONOMISK

BED FOR BØRNENE

Bed for børnene i Mellemøsten og Nordafrika hvis liv bliver ødelagt af krig, vold og had. Bed om, at børnene, gennem SAT-7s programmer, må høre og forstå budskabet om fred.


Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!

Johs 16,33 BPH

'Besvar råbet om hjælp' (Answer the Cry) er en SAT-7 UK kampagne. Al materiale anvendes efter tilladelse.

Din gave på 250 kroner
støtter 15 seere i et år