Emneoversigt over udsendelserne der sendes på WebRadioen i uge 41
Her er en meget kort forklaring til programindholdet af de forskellige udsendelser. På programoversigten kan man se hvornår de enkelte programmer sendes

Dagens dryp: Ugens emne er: Efterår

Notabene: Andagtsholder er Arne Olesen, Københavns nærradio

Fra det gamle arkiv: Prædikener fra Bibelcamping og stævner der er mindst 5 år gamle. I denne uge er det med Frank Jacobsen, Mikkel Vigilius og Johnny Søndberg-Madsen

Perspektiv: Gennemgang af Korinterbrevet ved Johnny Søndbjerg-Madsen

Fokus på bibelens verden: Bodil Poulsen, Lumi Radio Bornholm fortæller fra Apostlenes Gerninger 

Spændingsfeltet: Debat om samfund og kultur ud fra et kristent verdensbillede. David Ingemansen inviterer gæster i studiet til en snak om et aktuelt emne. Emnet er “Studentermission” og gæsterne i studiet er Marie Petersen og Emil Hebsgaard;

Tirsdagstræf: Birgitte Nielsen, Københavns nærradio

Ved livets kilde: Bent Larsen gennemgår Jakobs brev. Produceret af Arkens radio, Esbjerg

Kirken i hverdagen: Interview med LMs Generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen. Produceret af Radio Ådalen, Skjern

Ord til opmuntring: Andagt ved Dan Hessellund.

På vejen frem: Berit Jensen. Produceret af Norea Radio Haderslev

Musikhjørnet: Hanne Adamsen, Norea Radio Haderslev

Til opmuntring og oplæring: Afløses af LM gennem 150

LM gennem 150 år: Birger Pedersen fortæller om Luthersk Missions 25 års jubilæum

Føljeton: Bogen “Favre jord” skrevet af Per Hillerind, læses af Knud Erik Hansen. Afsnit 8:26

Hyggetimen: Produceret af Dan Pedersen, Brovst

Temaprogram: Udsendelsen er produceret af Jesper Steen Andersen, Københavns nærradio der har besøg i studiet af Mogens Sørensen Holm der fortæller om “Carl Nielsen” 2:2

Fredagshjørnet: “Jesu lignelse om den rige mand og den fattige Lazarus”. Produceret af Thomas Iversen fra Lumi Radio Syd

Troshistorie: Menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Vært David Ingemansen interviewer spændende personer, der har noget på hjerte. I denne uge skal vi høre en spændende beretning om at vælge Jesus, fortalt af Peter Bastrup Madsen

Minihøjskole: Foredrag Om naboskab v/ Oluf Therkildsen. Radio Ådalen, Skjern

Familieprogram: Kristent liv sammen med børnene. Interview med Carsten Hjort Pedersen

Kend din bibel: Peder Mikkelsen fra Radio Aadalen, Skjern

Før Gudstjeneste: Hans Ekberg fortæller om søndagens prædiketekst. (20. søndag efter Trinitatis)

Kilden: Knud Erik Hansen, Norea Radio Haderslev fortæller om Josef

Søndagens ord: Søndagens prædiketekst ved Hans Erik Nissen fra Nordsjællands Valgmenighed, hvor han var præst fra 2010 -2016

Gudstjeneste: Sidste søndags gudstjeneste fra Dejbjerg kirke. Sognepræst Jørgen Pedersen prædiker (G)

Med Jesus i hverdagen:  “Vær stærk i nåden i Kristus” v/ Johnny Søndberg-Madsen (G)

 

 

Emneoversigt over udsendelserne der sendes på WebRadioen i uge 42

Dagens dryp: Ugens emne er: Kartoffelferie

Notabene: Andagtsholder er Lisbeth Frederiksen, Københavns nærradio

Fra det gamle arkiv: Prædikener fra Bibelcamping og stævner der er mindst 5 år gamle. I denne uge er det med Johnny Søndberg-Madsen og Ingolf Henoch Pedersen

Perspektiv: Gennemgang af Korinterbrevet ved Johnny Søndbjerg-Madsen

Fokus på Kirkernes verden: Walder Hartmann fra Adventistkirkens informationstjeneste

Spændingsfeltet: Debat om samfund og kultur ud fra et kristent verdensbillede. David Ingemansen inviterer gæster i studiet til en snak om et aktuelt emne. Emnet er “Forholdet mellem kristendom og spiritualiet.” og gæsterne i studiet er Sprint Korsholm og Rie Skaarhøj

Tirsdagstræf: Birgitte Nielsen, Københavns nærradio

Ved livets kilde: Bent Larsen gennemgår Jakobs brev. Produceret af Arkens radio, Esbjerg

Kirken i hverdagen: Elisabeth Madsen siger noget om “Tillid”. Produceret af Radio Ådalen, Skjern

Ord til opmuntring: Andagt ved Dan Hessellund.

På vejen frem: Berit Jensen. Produceret af Norea Radio Haderslev

Musikhjørnet: Hanne Sohn, Lumi Radio Ålborg

LM gennem 150 år: Birger Pedersen fortæller om Luthersk Missions 50 års jubilæum

Føljeton: Bogen “Favre jord” skrevet af Per Hillerind, læses af Knud Erik Hansen. Afsnit 9:26

Småt og stort: Produceret af Stinne Jørgensen, Agerskov

Temaprogram: Udsendelsen er produceret af Jesper Steen Andersen, Københavns nærradio der har besøg i studiet af Steen Eskildsen Holm der fortæller om “Gospel Kids”

Fredagshjørnet: “Om Hans Egede”. Produceret af Gert Knudsen fra Lumi Radio Syd

Troshistorie: Menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Vært David Ingemansen interviewer spændende personer, der har noget på hjerte. I denne uge skal vi høre Gud som en kreativ skaber fortalt af Helle Viftrup

Minihøjskole: Foredrag “Godina Tumsa – En afrikansk kirkeleder” v/Arne Holmgaard. Radio Ådalen, Skjern

Familieprogram: Teenagere og deres forældre 1:2. Interview med Kristian Andersen

Kend din bibel: Poul Ivan Madsen fra Radio Aadalen, Skjern

Før Gudstjeneste: Hans Ekberg fortæller om søndagens prædiketekst. (21. søndag efter Trinitatis)

Kilden: Knud Erik Hansen, Norea Radio Haderslev fortæller om Josef

Søndagens ord: Søndagens prædiketekst ved Hans Erik Nissen fra Nordsjællands Valgmenighed, hvor han var præst fra 2010 -2016

Gudstjeneste: Sidste søndags gudstjeneste fra Tarm kirke. Sognepræst Hans Petur Kirkegaard prædiker (G)

Med Jesus i hverdagen:  “Enken i Nain’s søn opvækkes Luk. 7” v/ Johnny Søndberg-Madsen (G)

Er der fejl eller mangler på siden, så send gerne en mail til Berit Jensen (bj@norea.dk.)