Emneoversigt over udsendelserne der sendes på WebRadioen i uge 28.
Her er en meget kort forklaring til programindholdet af de forskellige udsendelser. På programoversigten kan man se hvornår de enkelte programmer sendes

Dagens dryp: Ugens emne er Blomster

Notabene: Andagtsholder er Ole Reuss Schmidt, Københavns nærradio

Fra det gamle arkiv: Prædikener fra Bibelcamping og stævner der er mindst 5 år gamle. I denne uge er det med Karl Riis, Niels Sørensen og Ejler Nørager Andersen

Perspektiv: Gennemgang af Korinterbrevet ved Johnny Søndbjerg-Madsen

Fokus på Kirkernes verden: Walder Hartmann, Adventistkirkernes informationstjeneste
(G fra sidste måned)

Spændingsfeltet: Debat om samfund og kultur ud fra et kristent verdensbillede. David Ingemansen inviterer gæster i studiet til en snak om et aktuelt emne. Emnet er “Studentermission” og gæsterne er Daniel Hovgaard og Jens Munk.

Tirsdagstræf: Bente Nielsen, Københavns nærradio

Ved livets kilde: Bent Larsen gennemgår Jakobs brev. Produceret af Arkens radio, Esbjerg

Kirken i hverdagen: “Mit møde med Jesus”. Interview med Charlotte Rørht. Produceret af Radio Ådalen, Skjern

Ord til opmuntring: Andagt ved Dan Hessellund.

På vejen frem: Berit Jensen. Produceret af Norea Radio Haderslev

Musikhjørnet: Thora Andersen, Lumi Radio Aalborg

Til opmuntring og oplæring: Gennemgang af Thessalonikerbrevene ved Gunnar Svendsen, produceret af Lumi Radio Bornholm. 1. Thes. 4, 1-12

Føljeton: Bogen “Vælge og vove” skrevet af Joni Eareckson Tada, læses af Anne Kirstinne Haahr. Udgivet af Forlaget Scandinavia. Afsnit 19:23

Hyggetimen: Produceret af Dan Pedersen, Brovst

Temaprogram: Udsendelsen er produceret af Jesper Steen Andersen, Københavns nærradio der har besøg i studiet af Conni Meyer og Ulla Carstensen, der fortæller om Human Care Russia

Fredagshjørnet: “2 historier”. Produceret af Thomas Iversen fra Lumi Radio Syd

Troshistorie: Menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Vært David Ingemansen interviewer spændende personer, der har noget på hjerte. I denne uge skal vi høre historien fra efterskolelæreren Kresta Møller Christensen, der fortæller om Mit møde med Gud

Minihøjskole: Foredrag “Broder Klaus” af Gunnar Pedersen, Produceret af Radio Ådalen, Skjern.

Familiehjørnet: Vivi  Jørgensen tager en snak med Ejler Nørager Andersen om forskellen på mænd og kvinders psyke

Kend din bibel: Poul Friis fra Radio Aadalen, Skjern

Før Gudstjeneste: Hans Ekberg fortæller om søndagens prædiketekst. (8. søndag efter Trinitatis)

Kilden: Knud Erik Hansen, Norea Radio Haderslev fortæller om Josef

Søndagens ord: Søndagens prædiketekst ved Hans Erik Nissen fra Nordsjællands Valgmenighed, hvor han var præst fra 2010 -2016

Gudstjeneste: Sidste søndags gudstjeneste fra Allinge kirke. Pastor Carsten Møller Christensen prædiker

Med Jesus i hverdagen:  “Den som kommer til mig…Joh. 6,37” v/ Johnny Søndberg-Madsen (G)

Er der fejl eller mangler på siden, så send gerne en mail til Berit Jensen (bj@norea.dk.)