Ny sender på Silkevejen kan nå millioner

”Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid” (Salme 106,1).

Den 10. juni blev de første programmer fra den nye sender på Silkevejen udsendt. Med ”Silkevejs-senderen” vil vi bringe den bedste beretning om frelsen i Jesus Kristus ud i regionen. Hver aften sender vi i 2½ time på 5 forskellige sprog, fortæller lederen af TWR, Noreas samarbejdspartner, i Centralasien.

Byen Samarkand blev grundlagt ca. 750 før Kristus som oaseby på en frugtbar slette. Under et besøg blev vi gjort opmærksom på Silkevejens betydning. Den er ikke kun en vigtig handelsrute, den er også et værdifuldt redskab til udbredelse af bekendtgørelser og nyheder.

Med ”Silkevejs-radioen” vil vi bære det mest afgørende kendskab om frelsen i Jesus Kristus ud i regionen. Lad os derfor bede om, at mange mennesker får nys om senderen og bliver regelmæssige lyttere. Og at disse lyttere så bliver Jesu efterfølgere og budbringere om det gode budskab, så mennesker langs Silkevejen og længere ud sammen med os tilbeder Jesus.

Salme 117,1: ”Halleluja. Lovpris Herren, alle folkeslag! Lovsyng ham, alle folk”.

Rejseberetning

Under vores seneste rejse til Centralasien skulle vi skifte i en lufthavn. Alt forløb planmæssigt. Vi havde checket ind til den videre flyverute. Bussen kørte os til flyet. Da vi var kommet ombord, meddelte kaptajnen, at vi ikke kunne flyve til vort rejsemål pga. dårligt vejr. Vi bragte situationen frem for Jesus i bøn. Vi var jo ventet i lufthavnen, vi skulle til. Hvordan kunne vi informere ham, der skulle hente os der. Jeg fandt ud af, at jeg ikke havde det pågældende telefonnummer. I stedet for sendte jeg besked til to andre venner, men de var ikke online og havde tilsyneladende ikke set min meddelelse. Men efter nogen tid meldte den ene af dem sig med sætningen: ”Vi beder for jer”. Et stykke tid senere fortalte kaptajnen, at vejret netop var blevet bedre, og at vi kunne flyve. Turen gik godt, og trods tyk tåge landede vi sikkert på vort mål for rejsen.

Jeg kan ikke altid få fat på mine venner, og tit kan de heller ikke hjælpe, men Jesus kan jeg altid nå. Han har al magt i Himmel og på jord. Derfor er bønnen også så vigtig. Vi beder jer igen om at tænke på menneskene i Central-Asien.

Salme 50,15: ”Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig”.

Guds stemme over radioen

For nogle uger siden traf jeg broder K. fra Centralasien.To dage forinden var han blevet løsladt fra et fængsel. Han var kun blevet fængslet, fordi han havde hjulpet en ung mand videre i nogle tros-spørgsmål og havde fortalt ham om Jesus. Retten havde dømt ham til 15 dages fængsel og derudover idømt ham en høj bøde. Den løsladte kristne sagde: ”De kan lukke munden på mig, men ikke bringe stemmen fra TWR til tavshed”.

Vi har startet et radioprojekt for at forsyne lokale ledere, husmenigheder og enkelte kristne på af-sides beliggende steder med åndelig næring ved at stille dem et radioapparat til rådighed.

Bed for dette projekt, at det må tjene mange til åndelig vækst.

TWR leder for Centralasien