DAG [ 8 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE
GENNEM KIRKEN

11. november 2018

Kirken i MENA-regionen står fast trods den konflikt og uro, som omgiver den. Kristne forbliver trofaste og deltager i deres lokalsamfund og viser også Kristi kærlighed til dem, som gør modstand imod dem. Kirken inkluderer enhver kristen: Vore brødre og søstre i MENA har brug for opmuntring og støtte gennem deres vanskeligheder.

 • Bed om, at kirken i MENA fortsat må vokse og sørge for sund undervisning og oplæring i troen.
 • Bed om, at kirken fortsat må forkynde Guds kærlighed med frimodighed og dermed bidrage til noget godt i lokalsamfundet.
 • Bed om, at SAT-7 både nu og fremover må være en støtte for kirken i MENA, idet SAT-7 kan være et redskab til at give klar, nyttig, bibelsk undervisning og information om kristendommen.

Mark 12,30-31: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse.”

 

”Vi ser frem til at modtage flere prædikener via Telegram (socialt medie), som vi bruger i vores lille menighed. Bed om, at vi må blive flere; at Guds magt, ære og mirakler må drage mange til et møde med ham.”

Farahnaz fra Iran

DAG [ 7 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE
FOR KVINDER

10. november 2018

Kvinder i MENA-regionen står over for mange vanskeligheder og restriktioner, lige fra samfundsmæssig undertrykkelse til alvorlig fysisk mishandling. En kombination af et mands-domineret samfund, traditionelt kulturelt pres og mangel på indflydelse kan få dem til at føle sig værdiløse. Disse kvinder har brug for rollemodeller, opmuntringer og bibelsk oplæring for at kunne forstå deres ligeværdighed og deres identitet i Kristus.

 • Bed om, at kvinder må få adgang til flere platforme, hvor de kan blive hørt. For eksempel SAT-7 programmet ”She’s the Story” eller ”Needle and New Thread”, som giver dem mulighed for at fortælle om deres bekymringer og dele deres synspunkter med deres lokalsamfund.
 • Bed om, at holdningerne i MENA må ændre sig, så ligeværd må blive gældende i lokalsamfund, og at kvinder må kende deres værdi i Guds øjne.
 • Bed om, at SAT-7 må hjælpe med at udruste og inspirere kvinder i MENA-regionen med viden og praktiske færdigheder, så de kan være gode forældre og omsorgsgivere.
 • Bed om, at Gud vil hele traumer og genopbygge kvinder, som har oplevet mishandling.

 

Gal. 3,28: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.”

 

”Jeg vil gerne takke jer for at have talt om kvindens værdi. Det har genopbygget min selvtillid. Jeg havde det tidligere sådan, at jeg skulle være mænd underdanige, fordi Gud havde skabt mig som kvinde, og at min eneste opgave var at tjene min mand og mine børn. Men nu har jeg indset, at i Guds øjne er jeg lige så meget værd som manden; vi er ligeværdige, og der er også en mening med mit liv.”

Karema fra Egypten

DAG [ 6 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE
UNDER KONFLIKTER

9. november 2018

Mennesker i MENA-regionen elsker deres land, by og hjem. Men krig og konflikter har tvunget millioner til at flygte og blive flygtninge i et fremmed land. Mange har mistet familie og venner, børn er blevet forældreløse, og forældre har mistet børn. Når de på denne måde bliver afskåret fra deres rødder, mister deres identitet og følelsen af at høre til et sted, længes de (inderligt) efter håb.

 • Bed om, at Gud vil beskytte dem, som er berørt af konflikter, og at adskilte familier må blive forenede.
 • Bed om, at disse mennesker midt i deres vanskeligheder vil finde håb og en følelse af at høre til i Kristi familie.
 • Bed om, at de SAT-7 programmer, som tilbyder supplerende undervisning, støtte gennem traumer og lægefaglige råd, må nå ud til fordrevne mennesker, der har adgang til satellit-TV.

Hebr. 13,1-3: ”Lad broderkærligheden var ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop”

 

”Som flygtninge har vi haft følelsen af at være en del af jeres familie, og jeres kærlighed til os har fået os til at føle tryghed. Vi er taknemmelige for jer alle.”

Fra Nader i Libanon

DAG [ 5 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE I
USIKRE TIDER

8. november 2018

I en region fuld af uro, trængsler og smerte, står den unge generation over for en usikker fremtid. Mens verden forandrer sig drastisk, oplever de stort pres i form af ekstreme ideologier eller virkelighedsflugt gennem stofmisbrug, og midt i det hele søger de svar og stabilitet.

 • Bed om, at de, der kæmper med depression og stofmisbrug, må blive sat fri af deres bundethed og erfare Guds kærlighed, håb og fred helt og fuldt i deres liv.
 • Bed om, at SAT-7 fortsat må kunne sende programmer til inspiration og støtte for de unge, så de derigennem kan få hjælp til at finde vej i livet.
 • Bed om, at den unge generation må få åndelig vejledning i deres menighed eller lokalsamfund, så de lettere kan forstå, hvordan man kan leve et liv efter Guds vilje og finde håb i deres identitet i Kristus.

Matt. 6,33-34: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.”

 

”I alle de syv år, hvor Syrien har været i krig, har Herren Jesus Kristus beskyttet os, og under hans vingers skygge har vi ikke lidt nogen skade. Vi priser Gud og stoler på, at han vil holde os under sine vinger, indtil den nuværende situation bliver løst.”

En ung seer fra Syrien

DAG [ 4 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE
FOR BØRNENE

7. november 2018

Mange børn i MENA-regionen bliver født ind i en tid med konflikter og uro. Nogle har mistet deres forældre på grund af krig, eller fordi forældrene er blevet fordrevet, hvilket betyder, at børnene bliver ladt alene tilbage, sårbare og uden et økonomisk fundament. Andre børn vokser op i fattigdom, som får forældre til at føle sig tvunget til at bortgifte deres børn for pengenes skyld. Mange børn er i fare for at blive ofre for voldelige angreb, voldtægt, prostitution og at blive rekrutterede som børnesoldater. 13 millioner børn i denne region går på nuværende tidspunkt ikke i skole og er i risiko for slet ikke at få nogen uddannelse.

 • Bed for børnenes mentale og fysiske helbred – at de må opleve helbredelse og støtte gennem alle de traumer, de måtte have oplevet.
 • Bed om, at SAT-7 må være en kilde til trøst, glæde og undervisning for disse børn, så de vil blive udrustet til at medvirke til en bedre fremtid for MENA-regionen.
 • Bed om, at de allerede i en tidlig alder må høre om Guds kærlighed og trøst, så de må opleve, hvor værdifulde de er i Guds øjne.

 

Mark. 9,36: ”Så tog han et barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.”

 

”Varme hilsner fra Sudan. Jeg kan rigtig godt lide at se programmet ”Family of Jesus”. Mine søskende og jeg følger med i det. Må vores himmelske Far beskytte og bevare jer i jeres arbejde med at hjælpe børn til at lære mere om Jesus.”

Fouad fra Sudan

DAG [ 3 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE FOR
DE UNDERTRYKTE

6. november 2018

Det at være kristen i MENA betyder ofte, at man bliver diskrimineret, latterliggjort, marginaliseret og nogle steder oven i købet forfulgt. Den kristne, som konstant møder et pres fra hans eller hendes omgivelser, kan føle sig overvældet, alene og blive i tvivl om Guds godhed. Prisen for at følge Jesus i denne region er høj – nogle har måttet lade livet for Kristi skyld.

 • Bed om, at vore brødre og søstre i MENA må have deres blik rettet mod Jesus og mærke hans trøst midt i deres lidelser; at de må være trygge og få mulighed for at vise, hvem Gud er, gennem deres vanskeligheder.
 • Bed om Guds ledelse til menighedsledere, når de står i komplekse og sensitive situationer.
 • Bed om, at SAT-7 må være med til at fjerne misforståelser omkring kristendommen i regionen, så negative holdninger over for kristne må forandres.

 

Matt. 5 vers 10: ”Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.”

 

”Der var en, som truede mig og sagde, at en dag ville han dolke mig eller hælde syre over mig på vej til arbejde. Jeg var under et enormt psykisk pres – jeg fastede og bad om Guds hjælp, så den mand ville holde op med at genere mig. Dagene var forfærdelige og fyldt med frygt… men på mirakuløs vis fik Gud manden til at forsvinde ud af mit liv. Jeg er så taknemmelig for dette mirakel.”

Arezoo fra Iran

DAG [ 2 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE FOR
DEM, DER IKKE KAN LÆSE

5. november 2018

MENA-regionen står overfor en uddannelsesmæssig krise, hvor der i nogle lande er op til 72 %, som ikke kan læse eller skrive. Voksne, som aldrig har haft muligheden for at få en uddannelse, føler, fremtiden er håbløs; de er frustrerede og kæmper mod arbejdsløshed. Det er nødvendigt at se på hele mennesket når der undervises, for at opmuntre til tolerance, lære kritisk tænkning, inspirere til livslang læring og skabe kreativitet.

 • Bed om, at SAT-7 må være i stand til at støtte dem, som er ramt af dårlige uddannelsesmuligheder, så de bliver opmuntrede og får hjælp (i deres vanskeligheder) gennem undervisnings-programmer.
 • Bed om, at de, som er blevet fordrevet fra deres skole, må få adgang til supplerende undervisningsmuligheder såsom SAT-7’s undervisningsprogrammer.
 • Bed om, at omstændighederne i MENA-regionen må forandre sig, sådan at alle, både mænd, kvinder og børn, må få adgang til god uddannelse.

Salme 119 vers 105: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.”

 

”Jeg har det svært med at formulere sætninger. Jeg kan sagtens læse, men jeg laver fejl, når jeg skal skrive. Jeres TV-kanal er meget værdifuld for mig. Tusind tak for jeres hjælp.”

Azza fra Algeriet

DAG [ 1 ]

VÆR ET TROFAST VIDNE FOR
DE ENSOMME

4. november 2018

Mange kristne i MENA lever isoleret fra kirken. Trods det at kristendommen oprindelig stammer fra MENA-regionen, er det kun 3,5 % som er kristne. Uden kirke længes de kristne efter fællesskab og troværdig undervisning.

 • Bed om, at SAT-7 må kunne nå alle disse enkeltpersoner, så de kan føle en forbindelse til den kristne menighed og blive opmuntrede i deres tro.
 • Bed om, at de må finde andre kristne i deres lokalsamfund, så de sammen kan blive opmuntrede og styrkede.
 • Bed om, at Gud vil oplære sine isolerede børn gennem SAT-7’s undervisningsprogrammer, så de må være med til at skabe vækst i kirken i MENA-regionen.

Salme 68 vers 6-7a: ”Faderløses fader og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud giver de ensomme et sted at bo, han fører fanger ud og giver dem lykke”

”Da jeg var i gang med at skifte kanal på mit TV, faldt jeg over jeres kanal. Jeg begyndte at se med og fik lyst til at skrive til jer. Måske I kan hjælpe mig til at lære mere om Kristus? Kan I også henvise mig til en i nærheden, som jeg kan snakke med? Det ville bare gøre mig så glad. Der findes ikke mange kirker her, så jeg vil virkelig sætte pris på jeres hjælp.”

Berk fra Tyrkiet

SAT-7 BEDEUGE

På vegne af vores TV-partner i Mellemøsten, SAT-7, vil vi gerne invitere dig til at tage del i en uge med bøn (fra den 4-11 november)

INTRO

sat-7-Bedeuge_intro_square

Gennem århundrede er kristne forblevet trofaste på trods af konflikter, uro og forfølgelse. Regionen er i øjeblikket i gang med en forandringsproces, men MENA’s kristne forbliver faste i troen.

Som satellit-tv udbyder, ønsker SAT-7 at opmuntre og inspirere disse mennesker til at forblive trofaste i troen på Kristus.

SAT-7 vil gerne invitere kirker, bedegrupper og enkeltpersoner rundt om i verden, til at være en del af Bede-ugen fra den 4-11 november 2018.

Gå ikke glip af denne mulighed for at bede sammen med os, og kristne over hele verden.

TEMA

Temaet for bedeugen i år er:

”Vær et trofast vidne i en foranderlig verden”.

Trods konflikter, uroligheder og forfølgelse har kristne i MENA-regionen været trofaste i århundreder, men dine bønner vil helt sikkert opmuntre og inspirere troende i regionen til at forblive trofaste.

Det første bedeemne vil være tilgængeligt her på siden fra den 4 november.

 

Find yderligere materiale her:
www.sat7.org/week-of-prayer-2018