30 dage i bøn 2022 – dag 19

20. APRIL – DAG 19

30 dage i bøn: 2010’erne

I takt med at 30 dage i bøn for den muslimske verden fortsat voksede i 2010’erne, blev budskabet om kærlighed og forsoning gennem evangeliet til muslimer også styrket. En mand som udlevede den kærlighed, var Justin Normand, en 53-årig mand fra Dallas, Texas.
I 2016, hvor antallet af hadske angreb på muslimer var stigende, tog Justin Normand hen til sin nærmeste moské og holdt et skilt op. Der stod: “I hører til. Vær stærke. Vær velsignet. Vi er ét Amerika.” Det var
et modkulturelt budskab til en nation i forandring, hvor nogle mennesker nærede frygt for muslimerne og ønskede, at de skulle forsvinde.
Da man spurgte, hvorfor han gjorde det, svarede Normand, at han ønskede at ”… dele freden med mine naboer. Mine marginaliserede, frygtsomme, ordentlige, uretfærdigt beskyldte, muslimske naboer.” Han sagde: ”Det handlede om at forbinde de sårede. Om at vise medfølelse og empati for de lidende og frygtsomme iblandt os. Eller, som i visse kristne sammenhænge, så handlede det om at vaske min broders fødder. Det handlede om min tro, ikke deres.”
I løbet af 2010’erne opbød flere samarbejdende parter styrken til at dele fredens evangelium med muslimer, deriblandt Vision 5:9 – et netværk med ønsket om at se mennesker fra alle nationer vidne om Kristus. Dette samarbejde opmuntrede også til flere samlinger for troende med muslimsk baggrund fra mange lande, som nu var Jesu disciple – endnu et resultat af den øgede, globale bønneaktivitet.
Andre indsatser for forsoning opstod i 2010’erne i håb om at bygge broer af kærlighed og venlighed mellem trosretningerne. Flere arbejdsindsatser fokuserede på at praktisere fredens evangelium og blev næret delvist gennem millioner af deltagere i det globale initiativ 30 dage i bøn for den muslimske verden.

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at amerikanske kristne må være levende eksempler for Kristus over for deres muslimske naboer. (Johs 13,14-15)
  • Bed for partnerskaber og indsatser, der arbejder for at ”udsende fred og frelse” til muslimer. (Es 52,7)
  • Bed om at muslimer må blive mødt med empati og medfølelse og blive budt velkommen blandt kristne på steder, hvor de bliver forfulgt. (Luk 4,18)

 

Hent bedefolderen som pdf