Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.Når du benytter vores website, tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden(eller ved et Norea-informationsmøde eller ved at ringe til os osv.) indsamler og behandler vi en række informationer om dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, nyhedsmodtager eller giver,samt øvrig brug af services fra Norea.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger ved besøg på vores hjemmeside: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv har tilmeldt dig nyhedsbrev/blad eller givet gaver til Norea registrerer og behandler vi de oplysninger der er nødvendig for at kunne tilsende dig de relevante informationer og evt. indberette gaver til SKAT mv. –det kan være: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, CPR-nummer og betalingsoplysninger.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, bliver forringet, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges for at kunne tilsende dig relevant information om Noreas arbejde,opfylde lovkrav omkring regnskab og indberetning af gaver til SKAT.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af vores websitet og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alders segment m.v. videregives ikke til tredjeparter.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Norea videregiver kun personoplysninger som navn og e-mail m.v. til tredjepart når de behandler data på vegne af Norea. Vi anvender kun databehandlere hvormed vi kan indgå en tilfredsstillende databehandleraftale (Norea søger så vidt mulig at anvende danske databehandlere eller databehandlere i EU).

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til: info@norea.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ejer

NOREA.dk & LYSETogLIVET.dk ejes og publiceres af:Norea Mediemission
Porsevej 6
6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
Email: info@norea.dk