30 dage i bøn 2022 – dag 6

7. APRIL – DAG 6

Da vi bad for Saudi-Arabien

I 1994 var 30 dage i bøn for den muslimske verden stadig i sin begyndelse, og på dag nummer 22 det år bad vi for Saudi-Arabien. I bedeplanen stod der: ”Kongeriget Saudi-Arabien er et af de mindst evangeliserede lande i verden. Det har få kendte kristne, ingen oprindelige kirker, og det er ikke tilladt Kristi arbejdere at komme ind i landet.”

Meget af dette er stadig gældende. Shiamuslimerne i Saudi-Arabien, som vi bad for tidligere, er endnu ukontaktede, og der kendes ikke til nogen kristne iblandt dem. Blandt sunnierne, som er i overtal i befolkningen, rapporteres der derimod om mange, der bliver disciple og samles i husmenigheder! En lokal arbejder udbrød, ”De eneste saudier, jeg kender her, er kristne!” På bare få år er der kommet så mange nye troende saudier, at al deres tid går med oplæring.

Og disse disciple deler selv ud af evangeliet. Én saudi-kvinde der kom til tro i august 2020, havde ved påsketid 2021 ført flere end 30 af sine familiemedlemmer til Kristus. Organisationen Muslim Background Believers (Kristne med Muslimsk Baggrund) findes i hver eneste by, hvor de udbreder deres tro og underviser i Bibelen gennem sociale medier.

Nogle medlemmer af den saudiske kongefamilie forsøger at gøre nationen til et mere åbent, tolerant samfund, og dette har været en stor velsignelse. Vi ved ikke præcis, hvor mange kristne saudier der findes i landet, men vi ved, at der er mange hundrede flere i dag, end der var i 1994, og vi kan bede om, at bevægelsen må fortsætte med at vokse.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at de medlemmer af kongefamilien, der ønsker at gøre Saudi-Arabien friere, må få visdom og mulighed for at skabe forandring.
    (1 Tim 2,1-2)
  • Bed om at Muslim Background Believers i Saudi-Arabien må vidne med visdom, blive bevaret fra forfølgelse og være modige, når de fortæller om deres tro. (Matt 10,16)
  • Bed om at de fremmede kristne i Saudi-Arabien må være behjælpelige i at oplære og opmuntre lokale troende. (2 Tim 2,2)

 

Hent bedefolderen som pdf