30 dage i bøn 2023 – Intro 2

Om 30 dage i bøn for den muslimske verden

I april 1992 samledes en gruppe kristne fra en global, missionerende organisation ved Det Røde Hav i Mellemøsten. Ramadanen var netop forbi. Mens de bad sammen, mærkede denne gruppe mænd og kvinder, at Gud gerne ville have dem til at rette mere opmærksomhed mod hans kærlighed til den muslimske verden. Deltagerne beskriver denne åbenbaring som et tydeligt kald til at favne den muslimske verden i al dens diversitet, og se muslimerne med Guds øjne: Som hans elskede skabning. De forpligtede sig til at adlyde dette kald, og påbegyndte en tid med 30 dages fokuseret bøn og faste for den muslimske verden.

Siden da, under hver ramadan, er der blevet udarbejdet en bedefolder, som hjælper kristne til at bede for muslimer under de 30 dages faste. Sigtet var at fokusere på at velsigne muslimske folkeslag, samt hjælpe kristne til en større forståelse for, og kærlighed til muslimer verden rundt. Kristne, der arbejdede i muslimske samfund, blev bedt om at fortælle om disse samfunds behov og formidle historier, der kunne inspirere bønnen. Der blev etableret et team, som stod for at koordinere distributionen til et stigende antal nationer, og som ligeledes stod for oversættelsen til mere end 40 sprog. Dermed opstod en verdensomspændende bedebevægelse, som var helt unik.

I dag er kristne fra et stort antal organisationer, kirker og projekter involveret i at bidrage, oversætte og distribuere bedefolderen. Og mange hundrede tusinde mennesker beder med årligt.

Hvis du benytter denne bedefolder, ved du også, at Gud arbejder sammen med os gennem bøn, og du kan se frugten af mere end 30 års trofast forbøn. Din deltagelse, din forbøn og dine bestræbelser på at adlyde et 30 år gammelt kald, har gjort en evig forskel i verden.