30 dage i bøn – dag 14

Yangon, Myanmar

Muslimsk befolkningstal: 350.000

De mange turister som besøger den tidligere hovedstad i Myanmar, Yangon, bliver ofte imponerede over synet af de gyldne, buddhistiske pagoder og de tusindvis af munke, som lyser op i byen med deres traditionelle røde klæder.
Men få besøgende bemærker de mange moskeer, som vidner om en lang og rig historie om muslimerne i Yangon. I dag er 5%, svarende til 350.000, af Yangons befolkning muslimer. Man mener, at 10- 20% af dem er rohingyaer fra Rakhine, men de fleste har en baggrund i de indiske, burmesiske eller kinesiske etniske grupper.

Mange rohingyaer flygtede til Yangon for at komme i sikkerhed fra konflikten i Rakhine. Mange har stadig familiemedlemmer i Rakhine, hvor den årelange konflikt har ledt til at folket har mistet fundamentale rettigheder og oplever vold på daglig basis. Andre rohingyaer i Yangon har oplevet at deres familie er blevet spredt for alle vinde og er endt som flygtninge i forskellige dele af verden. Mange af rohingyaerne som ikke nåede til Myanmar, er dog endt i nabolandet Bangladesh. Desværre er det sjældent muligt for rohingyaerne i Myanmar at besøge deres familiemedlemmer i Bangladesh. For nyligt snakkede en rohingya-mand med sin ven, og under samtalen blev han hørt sige: ”Jeg savner min mor! Jeg har ikke set hende i 20 år”. Fordomme, diskrimination og forfølgelse er dog ikke begrænset til rohingyaerne, men muslimer fra andre baggrunde oplever samme behandling.

Der er så vidt vides ingen troende blandt rohingyaerne, og meget få fra de andre muslimske grupper i Yangon. Der er næsten ingen opsøgende arbejde fra internationale arbejdere eller lokale troende blandt muslimerne i Yangon. Nogen folk i de burmesiske kirker deler åbent deres syn på muslimerne i området: ”Jesus døde ikke for det rohingyanske folk!”, og det negative syn på muslimer er desværre ikke begrænset til få medlemmer af disse burmesisk-talende kirker. 

Forslag til bøn:

  • Muslimernes situation i Yangon ser håbløs ud, men vi ved at ”Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider”. (Sl 9,9)
    Bed om at muslimer, som længes efter sand fred og forsoning, vil opleve Jesus sandhed og skønhed. (Rom. 15, 13)
    Bed om at Gud må skabe plads til muslimerne i de burmesiske kirkers hjerter. (1 Joh. 2, 3-6)

Hent bedefolderen som pdf