Albanske kvinders første møde med forbøn

I December, besøgte Project Hannah medarbejdere byen Lushnja, og mødtes her med en gruppe ikke-kristne kvinder. Alle kvinderne var enker, og det gav anledning til samtaler omkring Gud som værende far for forældreløse børn.

Medarbejderne uddelte et kvindemagasin hvori artikler beskrev Projekt Hannahs arbejde, og delte desuden Projekt Hannahs mission og vision med disse ikke troende kvinder.
Det var ganske uforståeligt for dem, at kvinder rundt om i verden kunne bede for dem, uden at kende dem.

I samarbejde med en velgørende organisation, var det muligt at give hver af de fremmødte en fødevarepakke. Mødet blev sat i stand af en lokal skole og med hjælp fra en kristen lærer.

I landsbyen er der ingen kirke, så dette var et af kvindernes første møder med Gud.

Kilde: Projekt Hannah