Bøn for fattige kvinder

Fattigdom kvinde - Norea

Ordet fattigdom er svært at definere. Fattige i udviklede lande ser anderledes ud end fattige i Etiopien, Haiti, Indien, Mexico, Mozambique, Nepal og Somalia. Men de fleste er enige om, at mennesker er ekstremt fattige, hvis de ikke får mad at spise mindst én gang om dagen.

Mennesker anses også for at være meget fattige, hvis de ikke har noget hjem at sove i eller ikke har mindst to sæt tøj eller et par sko at tage på. Fattige samfund har ofte intet rent vand, ingen lokal sundhedsklinik eller skole. Desværre er dette en realitet for millioner af mennesker og samfund i verden i dag.

 

Midlertidig hjælp

Der er blevet gjort meget for at hjælpe kvinder og børn, som lever i ekstrem fattigdom. Som eksempler kan nævnes: Vaccinationer, malaria-medicin, moskitonet, rent vand, uddannelse og bedre sundhedspleje. Men disse fremskridt er ofte midlertidige, når behovet for medicin, naturkatastrofer eller krig skubber familier tilbage i en økonomisk ruin.

Kvinder, der lever under disse skrækkelige omstændigheder pga. tørke, oversvømmelser, sygdom,  krig eller fordi, de er blevet forladt, prøver tappert at finde nye veje, så deres familier kan overleve. De er villige til at arbejde hårdt, lære nye færdigheder og bringe ofre.

En enlig mor kan måske være i stand til at skaffe det allermest nødvendige til sine børn, men hvis hun får kolera eller malaria, kan hun ikke længere lave mad til sin familie eller gå de mange kilometer efter vand, og det vil medføre, at hendes lille have vil dø.

Evig hjælp

Forbavsende nok har mange af verdens fattige ikke mistet modet pga. deres omstændigheder. De finder stadig kærligheden og stifter familier. De lærer at nøjes med det lidt, de har til rådighed. Kvinder med Håb (Noreas arbejde blandt kvinder og børn) hjælper disse kvinder med at hæve sig over omstændighederne og finde evigt håb og helbredelse i Jesus. Du kan i hele juli være med  til at bede for verdens udsatte kvinder. Hent Kvinder med Håb bedefolderen her