Håb på trods af krigens hærgen

Hvor hun end kiggede hen, i sit hjemland, Syrien, så Rasha* kun kaos.

For hvor finder man håbet midt i en endeløs borgerkrig, hvor hundrede tusinder er døde og millioner af mennesker har mistet deres hjem eller er flygtet ud af landet? Hvor finder man håbet, når der bliver rapporteret om hundredvis af angreb med dødelige kemiske våben og hvor kampene i flere områder har været så intense, at luftfotos efterhånden kun viser meget få tegn på menneskelig aktivitet?

For en som Rasha, som var omgivet af kaos, var det nemt af lade sig fylde af had, angst, smerte og fortvivlelse. Men hvad med håb?

Håb var målet for TWR’s Håb for Syrien program, som første gang blev sendt for 7 år siden. Det lille produktionshold, som arbejder inde fra det krigshærgede land, fortalte sine lyttere om en Fader i himlen, som holdt af hver enkelt af sine børn og som ville læge deres iturevne liv og sørge for evig fred og sikkerhed.

Jeg hørte jeres program, hvor I snakkede om hvordan man håndterer mishandling”, skrev Rasha til holdet. ”Med de omstændigheder vi har i Syrien, så kunne jeg ikke se hvordan jeg skulle kunne tilgive dem som ikke blot sårer dem jeg elsker, men som sårer hele mit folk? Men efter at have lyttet til jeres program, har noget rørt mit hjerte og sjæl. Jeg har fundet fred og jeg stoler på at Herren er i stand til at håndtere vore lidelser og smerte og at hans vilje er stærkere end alle situationer og stærkere end alt ondt. Jeg overgiver mig til ham og jeg stoler på ham.

 

Praktisk og åndeligt

Udsendelser fra Håb for Syrien kombinerer åndelig omsorg og praktiske livslektioner. De fremhæver Guds kærlighed og håbet, freden og sikkerheden som findes i Jesus Kristus, imens de tilbyder information til hjælp for dem som er blevet revet væk fra deres hjem og samfund. Selv medicinske behov og konsekvenserne af følelsesmæssige traumer har været behandlet i programmet.

Tilbagemeldinger fra lyttere tjener som konkrete beviser på programmets positive effekt.

I efteråret 2019, skrev en tydeligt følelsesladet lytter og undrede sig over om det han hørte mon kunne være sandt. ”Jeg er træt af det her liv, og alligevel fortæller I mig, at der er håb? Hvor er det og hvordan finder jeg det? Jeg er udmattet.” Efter at holdet havde besvaret manden med en besked fyldt med opmuntring og forsikringer om at Jesus hersker, så svarede manden: ”Jeg vil gerne lære denne Jesus at kende. Fortæl mig mere og bed for mig”.

Selvom programmet har fokus på et specifikt land og de særlige omstændigheder i landet, så er Håb for Syrien nået overraskende langt ud internationalt. Efter at mere end 5 millioner syrere er flygtet fra deres oprindelsesland, har mange fundet programmet via de sociale medier og lydtjenester som er blevet delt mellem flygtninge, så langt væk fra Syrien som i europæiske lande.

I førte mig igennem min hårde opvækst som teenager i Syrien og takket være jer, blev jeg en af Herrens døtre!”, skrev en kvinde. ”Jeg er blevet voksen og jeg bor i Tyskland og jeg beder for at jeg kan være en lige så god kilde til opmuntring som I har været for mig!

Andre lytterberetninger er sendt til programmet fra lyttere i Sudan, Algeriet og Saudi Arabien. Fra Yemen modtog vi en desperat bøn: ”Vi lider også her, og vi har også brug for jeres gode nyheder.”

 

Yemen har også brug for håb.

En mand skrev: ”Yemen bliver ødelagt ligesom Syrien gør. Hjælp os med at finde det håb som I fortæller om. Hvor er Gud og hvorfor har han tilladt at de her ting kan finde sted?”

TWR’s arabiske ministerium så og anerkendte behovet i Yemen, og udviklede derfor et lignende program for de ca. 28 millioner mennesker som bor i det splittede og fattige land, som er lokaliseret i den sydlige del af den arabiske halvø. Den 5 år lange borgerkrig har slået mere end 100.000 mennesker ihjel og skabt en hungersnød, som har resulteret i titusindvis af menneskers død. Der bliver nu rejst bekymring om konsekvensen af at COVID-19 raserer i de krigshærgede regioner.

I februar 2020 begyndte Håb for Yemen at skære gennem den voldelige omvæltning, som har omsluttet nationen og begyndte at dele Guds ord med en venlig og omsorgsfuld stemme, suppleret af opløftende, instrumentalt kristent musik. Det nye program bliver sendt digitalt via online radio, telefonapps, sociale medier og hukommelseskort.

Lederen af TWR’s arbejde i Mellemøsten siger: ”Programmet Håb for Yemen er skabt med det formål at dele budskabet om håb med Yemenitter, unge som gamle, så de forhåbentlig kan få en bedre fremtid gennem deres forsoning med en suveræn Gud, som kan sørge for fred midt i stormen.”

Fred, midt I de menneskeskabte storme, i Syren og Yemen, er præcis hvad disse programmer forkynder for deres lyttere. For de som hører budskabet, og påkalder Jesus – på trods af det faktum at mange kommer fra en religiøs baggrund som er fjendtligt stillet overfor kristendommen – er håbet en realitet.

”Frygt er en følelse som vi gennemlever dagligt”, skriver en syrisk mand, ”men når I minder os om hvordan vi skal leve og stole på Herren, så føler vi os sikre i ham! Bed for os.”

*Rasha er et fiktivt navn, som er brugt for at beskytte vores lytters identitet
Kilde: TWR
Billede: Carabo Spain, Pixabay