Vi vil ikke længere godkende nye kirker

Presset på religiøse samfund i det Centralasiatiske land Tadsjikistan, blev lige før sommerferien intensiveret, idet regimet indkaldte protestantiske kirkers ledere, og fortalte dem at nye kirker ikke længere ville blive godkendt.

I maj måned indkaldte ministeren for religiøse affærer i Tadsjikistan de protestantiske ledere til et møde. Det erfarer mediet forum18.org, som holder øje med undertrykkelse af religiøses rettigheder rundt omkring i verden. På mødet gjorde ministeren det klart, at der ikke længere vil blive godkendt nye kirker i landet. Lederne for landet kirker fik dog ikke et svar på, hvorfor denne indskrænkelse af kristnes muligheder for at mødes, iværksættes.

Ingen børn i kirken

Til gengæld benyttede ministeren anledningen til at indskærpe en lov, som gør det ulovligt at dele evangliet med børn. Han ”advarede os om, at personer under 18 år ikke kan have religions- og trosfrihed eller deltage i kirkelige aktiviteter, og ingen religiøse lejre er tilladt for dem”, fortæller en af de protestantiske kirkeledere til forum18.

Loven, som går under navnet: 2011 Forældre ansvarlighedsloven, forbyder alle, som ikke er fyldt 18, at deltage i religiøse begivenheder, bortset fra begravelser. Religiøse samfund har fået bøder for at overtræde dette forbud.

FN udtrykker bekymring

Konsekvensen, af at ministeriet for religiøs adfærd ikke længere vil godkende nye kirker, kan være store. Uden en godkendelse fra staten er al udøvelse af religion og tro nemlig ulovlig og dermed strafbar.

En protestant udtaler til Forum 18: ”Vi mødes for at lovsynge, uden godkendelse, men vi er bange for, at myndighederne kan straffe os hvert øjeblik, det skal være”.

FN’s menneskerettigheds komite har gentagne gange udtrykt bekymring overfor regimets tros- og religions restriktioner og lægger i en rapport op til, at Tadsjikistans ledelse sikrer folk rettighed til at udleve deres tro.

FN kommissionen er blandt andet betænkelige overfor regimets kontrol over bøger og andet religiøst materiale; kravet om statslig tilladelse for at modtage religiøs uddannelse udenfor landets grænser og restriktioner som pålægges ikke-muslimske samfund.

Ikke kun de kristne

Regimet i Tadsjikistan er ikke kun ude efter de kristne. Også Jehovas Vidner og Muslimer er under pres fra landets myndigheder.

”Regimet straffer fortsat Muslimer for at bede eller udføre deres religions- eller troshandlinger udenfor de områder, som officielt er registeret som moskéer”, skriver Forum 18.

Regimet har lukket og overtaget uafhængige, uregistrerede moskeer og en menneskerettighedsforkæmper fortæller til Forum 18, at ”alle de moské-bygninger, som autoriteterne har dømt ulovlige, er indenfor de seneste par år enten blevet revet ned eller omdannet til offentlige eller andre bygninger”.

Livgivende lydbølger

Det er ind i lande, situationer og liv som disse, at radio bølger virkelig kan gøre en forskel. For gennem radioprogrammer kan små menigheder i al hemmelighed samles om Guds ord. Radiobølger er vanskelige at spore, så med mindre familier eller menigheder bliver taget på ’fersk gerning’, mens de lytter til kristne udsendelser, er det svært for myndighederne at gøre noget ved det.

Bed derfor gerne for radio-arbejdet i Tadsjikistan, som Noreas partner Trans World Radio er en stor del af. Bed om styrke til de kristne og bed om vækkelse i de centralasiatiske lande.

 

Kilder: Forum18.org; ohchr.org