Dag 1: Yemen

10. marts

For omkring 3.000 år siden besøgte dronning Saba kong Salomon. Hun kom fra det område, som i dag hedder Yemen. Hun medbragte gaver i form af yemenitiske krydderier og guld. Da hun tog afsted, stod hun i et dilemma, for hun var fascineret af det, hun havde hørt om Salomons Gud.

I dag er landet Yemen utroligt fattigt, og lederne i Yemen står over for langt værre dilemmaer. Deres lands livsnødvendige grundvand er ved at slippe op. Kun 25% af kvinderne kan læse og skrive. Siden 2014 har landet været sønderrevet af borgerkrig, og 82% af landets 31 millioner indbyggere er afhængige af hjælp udefra for at overleve. Sygdom og sult har taget hårdt på dette engang så smukke land.

Yemen er 99% muslimsk. Landet ledes af houthi-ledere i nord, præsidentens ledelsesråd i syd og mange andre politiske og militære ledere, samt stammeledere, som har brug for Guds visdom og frelse. Det er meget udfordrende for yemenitiske ledere at tage imod Kristus, især fordi omvendelse fra islam straffes med dødsstraf i Yemen. Men med Gud er intet umuligt.

David bad om, at hans søn Salomon – og i sidste ende hans efterkommer Kristus – måtte modtage gaver fra kongerne af Saba (Salmerne 72:10). Gud svarede – i hvert fald delvist. Lad os bede om en endnu større opfyldelse af hans bøn i dag, ved at Gud bringer de muslimske herskere i Yemen til at anerkende Kristus som Herre.

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om, at evangeliet må sprede sig i hele Yemen, indtil det når de allerhøjeste niveauer i regeringen.
  • Bed om, at nationale og lokale ledere må sætte deres lid til Herren Jesus Kristus
  • Bed om, at lederne i Yemen
    tillader deres folk at leve fredelige, gudfrygtige liv med frihed til at følge Kristus.

I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere:
Tjen Herren i frygt! ..

Salme 2,10-11

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)