Bibel-ressourcer

Mere end 10000 timers bibelundervisning i lyd og videoformat.

Gennemgang af de 151 vigtigste historiske tekster i Bibelen
Bibelundervisning og andagter på Arabisk, Farsi, Tyrkisk og Engelsk
Udlån af noreaproducerede programmer til lokalradioer
Tekstnær dansk bibeloversættelse - uden copyright

Nyheder fra Norea

 Bliv løbende opdateret om Noreas arbejde

Tryksager

Vær med til at bede for Noreas arbejde

Nyheder, respons og updates fra det mediemissionsarbejde Norea er en del af

Lyt til en oplæst version af NoreaNyt

Dokumenter

Læs Norea Radio Danmarks vedtægter

Noreas regnskabsår følger kalenderåret. I begyndelsen af hvert nyt år udarbejdes endelig resultatopgørelse og balance for det forudgående år. Regnskabet revideres i henhold til de opsatte retningslinjer af to revisorer.

Omsætningen i Norea består udelukkende af gaver fra enkeltpersoner og enkelte foreninger. Norea modtager ingen former for offentlige tilskud eller refusioner. Nogle år kan der være mindre finanseringsindtægter.

Noreas behandling af personlige data
Regler for fradrag ved gaver

Offentlige indsamlingsmetoder

Norea anvender følgende offentlige indsamlingsmåder:

Organisationens indsamlinger foregår via egne og eksterne medier, via egne hjemmesider og kampagnesider, Facebook og andre sociale medier, MobilePay, giro/bankoverførsel, breve, indstil i blade, annoncering på web, i magasiner og i blade.

Salg af varer og merchandise via egne hjemmesider og foreningen NoreaShop.

Salg af genbrugsvarer via genbrugsbutikker tilknyttet Norea.

Norea har orienteret indsamlingsnævnet om sine indsamlinger, i henhold til lovgivningen på området som trådte i kraft i 2014. Læs mere på Indsamlingsnævnets hjemmeside www.indsamlingsnaevnet.dk

IN-nr: 00037