INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

Trans world radio

TWR (Trans World Radio) blev stiftet i 1952 og er det netværk af kristne radioer i verden, som når længst ud. Der bliver sendt programmer på mere end 200 sprog og dialekter i 160 lande fra 13 kraftige sendere, via satellit og internettet: www.twr.org, www.twreurope.org, www.twrafrica.org, www.twr.asia.

SAT-7

SAT-7 er en TV-station, som sender via satellit til arabisk-, farsi- og tyrkisktalende kristne i Mellemøsten, Nordafrika, Europa og Centralasien.

Kvinder med Håb

Kvinder med Håb er en del af Trans World Radio, som siden starten i 1997 er vokset kraftigt. I dag sendes Kvinder med Håb's radioprogrammer på over 50 sprog, og et verdensomspændende bønne-netværk omslutter udsatte kvinder i bøn.

Voice of Salvation

Norea Radio Danmarks primære samarbejdspartner omkring de kinesiske programmer er ved siden af TWR: Voice of Salvation på Taiwan.

Norea Mediemisjon

Norea Mediemisjon, som blev grundlagt i 1956, deltog aktivt i opstarten af Norea Radio i Sverige, ligesom de også var medvirkende årsag til, at der i 1960'erne blev sendt prøveudsendelser til danskerne - det som senere førte til etableringen af Norea Radio Danmark. Norea Mediemisjon er en del af Norsk Luthersk Misjonssamband.

Norea Sverige

Norea Radio i Sverige blev etableret i 1993, som et "datterselskab" af Norea i Norge. I 1997 blev Norea Radio i Sverige selvstændig.

Erf

Evangeliums-Rundfunk er en af de største europæiske kristne mediemissionsorganisationer. Med sine mere end 230 ansatte medarbejdere spænder virkefeltet over meget, fra TV-mission over radio til en stor indsats via internettet.

P7

P7 Kristen Riksradio blev stiftet i 2005, som en videreførsel af Kristen Riksradio, der blev etableret i 1995

Sansa

Sanansaattajat (Budbærerne) blev etableret i 1973. Den finske radiomissionsorganisation støtter i dag radioprogrammer på ca. 40 forskellige sprog og har flere udsendte missionærer, som primært arbejder med opgaver i relation til mediemission

Thru the Bible

Thru the Bible organisationen har Dr. Vernon McGee's bibelundervisningsserie som basis og fundament. Serien er nu oversat til over 100 sprog og har også dannet basis for den danske version (Vejen gennem Bibelen)

LOKALRADIOER

Læs mere om...

Noreas samarbejde med de danske lokalradioer

NATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE

Luthersk mission

Norea er en selvstændig arbejdsgren under Luthersk Mission.

Luthersk mission

Luthersk Missions Unge er en selvstændig organisation, men er samtidig ungdomsarbejde for Luthersk Mission - www.lmu.dk

Indre Mission

Indre Mission tilhører ligesom Luthersk Mission den kirkelige højrefløj og har et vidt forgrenet arbejde i Danmark

Evangelisk Luthersk Missionsforening

Evangelisk Luthersk Missionsforening er i lighed med Luthersk Mission og Indre Mission en organisation, der bygger på det samme bekendelsesgrundlag som Den danske Folkekirke.

Kirkjurliga Missiónsfelagið

Gennem mange år har Kirkjurliga Missiónsfelagið på Færørene støttet radiomissionsprojekter i Kina gennem Norea

Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet i Århus er en institution der svarer til Dansk Bibel-Institut

Dansk Bibel-institut

Dansk Bibel-Institut er et uddannelsessted for teologistuderende, religionsstuderende og folk der vil arbejde med tværkulturel mission.

Kristelig Forbund for Studerende

Kristelig Forbund for Studerende er en kristen studenterbevægelse, der arbejder blandt unge på uddannelsesinstitutionerne.

Dansk Missionsråd

Norea er tilknyttet Dansk Missionsråd som associeret "medlem"