Jeg er meget glad for ”Kvinder med Håb”-programmet, for det hjælper både mænd og kvinder. Det hjælper med hverdagslivet men også med det åndelige liv. Det har skabt stor forandring i mit liv; jeg bringer mere fred ind i min familie.
Lytter fra Cambodja

NOREAS ENGAGEMENT I ASIEN

I mere end 30 år har Norea været med til at sprede budskabet om Jesus gennem radioen og senere udvidet med ressourcer på internettet, til Asiens mange millioner hjem og familier. I dag sender Noreas samarbejdspartner, TWR, radioprogrammer på mere end  150 asiatiske sprog og dialekter.

Derudover har TWR regionale partnere i hele Asien, der er ansvarlige for at producere programmer, følge op på kontakterne og håndtere forvaltningen af den humanitære bistand. Norea har fokus på mediemissionsprojekter, men har også i enkelte tilfælde været engageret i det humanitære hjælpearbejde.

For udover at sende radioudsendelser har TWR også gennemført mange humanitære projekter i Asien, som har været med til at bane vejen for evangeliet.

Disse projekter omfatter tsunami-hjælpearbejde, hjælp til HIV/AIDS landsbyer i Kina, distribution af radioer i adskillige asiatiske lande, sundheds- og oplysningsarbejde blandt kvinder og hjælp til forældreløse børn i Cambodja.

Unåede folkegrupper i de lande hvor Norea arbejder

  • Kina
  • Indien
  • Turkmenistan
  • Cambodja
  • Kirgisistan

BERETNINGER FRA ASIEN

KmH i Cambodja: Småt men godt

09 februar 2024 Af info@norea.dk i Asien, Missionsprojekter

Centralasien: Én sår, en anden vander …

22 november 2023 Af info@norea.dk i Asien

Kina: Tvang og overvågning

31 oktober 2023 Af info@norea.dk i Asien, Missionsprojekter
Tre Selv Kirken i Kina

Kina: Kristne hjemmesider lukkes

21 juli 2023 Af Anette Jensen i Asien

ARBEJDET I DE ENKELTE LANDE

Khmer-WoH

Krig, undertrykkelse, tortur, lidelser og massegrave. Årene, hvor de røde khmerer hærgede Cambodja, har efterladt dybe spor i landet og befolkningen.

Tusinder af mennesker er mærket fysisk og følelsesmæssigt af ødelagte familiebånd. Mange er enker og forældreløse. I nogle landsbyer er der næsten seks gange så mange kvinder som mænd. De fleste af disse kvinder er analfabeter, fattige og modløse.

Noreas engagement
I Cambodja støtter Norea Mediemission det internationale projekt "Kvinder med Håb",  - et projekt specielt rettet mod kvinder - bestående af radioprogrammer og en verdensomspændende bønnebevægelse.

Det engelske koncept for programmet oversættes af en gruppe på tre kvinder under ledelse af Nary So. Programmet bearbejdes og tilpasses forholdene.

"Kvinder med Håb"-programmet
"Kvinder med Håb" (KmH) er et ugentligt 30 minutters program. Målet er at bringe håb, især håbet i Jesus Kristus, gennem diskussion af emner, som vedrører kvinder og familielivet, og ved at bringe et åndeligt budskab. Det er opbygget som et magasin program med forskellige dele. Målgruppen er den helt almindelige lytter.

Programmet består af:

  • Lessons for you life (Timer for Livet) giver praktisk information om ernæring og sundhed, familie- og børnerelaterede emner.
  • Lessons for your soul (Timer for Sjælen) indeholder en andagt, med relation til første del af programmet, inspirerende information og musik.
  • Jewelry Box (Smykkeskrinet) med digte, vidnesbyrd, sang, bøn...

Bønnebevægelsen
I Cambodja uddeles hver måned over 3000 bedekalendere til omkring 117 bedegrupper. Bedekalenderen distribueres ved hjælp af taxi, motor taxi, præster og menighedsledere, organisationer og kirkemedlemmer.

Lytterbesøg
Projekt Hannah medarbejderne tager ofte på lytterbesøg for at opmuntre lytterne. Det kan være i private hjem, på kvindecentre, i AIDS-landsbyer m.m.

 

Fattige børn i Indiens gader

Fra en 400.000 watt mellembølge-sender på øen Sri Lanka begyndte Trans World Radio (TWR) i 1977 at evangelisere i det kulturelt og religiøst brogede Indien.

Et subkontinent med en befolkning på godt 1 milliard mennesker, der taler mere end 1650 forskellige sprog og dialekter.

Vækst og vækkelse
I løbet af de år, som siden er gået, er radioarbejdet vokset betydeligt. Fra en spæd begyndelse sendes der nu på mere end 150 forskellige sprog.

I stedet for én er der nu fire sendestationer på strategisk udvalgte steder, og lytterresponsen kan nå op på  20.000 lytterbreve om måneden!

Der er registreret helt op til 30 underskrifter på bare et enkelt brev. Alt dette til trods for, at cirka 40% af befolkningen er analfabeter og består af 80 procent hinduer og 13 procent muslimer.

Der er tale om vækkelse i Indien, som aldrig tidligere er set i historien i dette område af verden.

Afspejler virkeligheden
Mange af programmerne er enten evangeliserende eller bibelundervisende. Men også mere sociale emner som hygiejne, kriminalitet og alkoholmisbrug er med på programfladen, da de ofte afspejler en ulykkelig virkelighed i hjemmene og i samfundet som helhed.

Velorganiseret
Med en så overvældende lytterrespons, som tilfældet er i Indien, kræver det et velorganiseret og velfungerende opfølgningsarbejde. Derfor arbejder TWR-India tæt sammen med lokale kirker overalt i Indien. Dette frugtbare samarbejde har over de seneste år udviklet sig meget positivt: Kirkerne vokser og TWR-India har fået flere muligheder for at gøre deres radioprogrammer og arbejde via internettet kendt gennem information ved gudstjenesterne og videre ud gennem kirkens medlemmer

 

Foto: NoreaMediemission Kvinde lytter til radio

Indonesien har verdens største muslimske befolkning, og ekstreme muslimer gør det vanskeligt for de kristne, men budskabet om Jesu kærlighed har stor gennemslagskraft.

Radioen kender hverken geografiske, politiske, religiøse eller kulturelle grænser. Den kan nå ind i stuerne, hvor mennesker er. Det gør radio til en vigtig budbringer for evangeliet i et land, som står i en meget vanskelig situation med økonomiske problemer, politisk ustabilitet, terrorisme og religiøse sammenstød.

Noreas engagement
Norea har støttet Studio Sentosa i Indonesien siden 2002. Det sker i samarbejde med Norea Mediemisjon, Norge.

Studio Sentosa har to mål:

  • For det første at forkynde evangeliet til frelse i Jesus Kristus.
  • For det andet at give næring til dem, som allerede tror, sådan at de kan vokse i troen, blive et med Kristus og tjene til Guds riges fremme.

Senior man listening to earphones, rear view, head and shoulders

Kina er verdens folkerigeste nation med cirka 1,3 milliarder indbyggere. Det svarer groft sagt til, at én ud af fem mennesker er en kineser.

Det er forbudt at evangelisere blandt børn og unge under 18 år. Mission i traditionel forstand er ikke mulig i dette enorme land, og de kristne må ofte lide under hårde forfølgelser fra myndighedernes side.

Alligevel bliver kirken i Kina ved med at vokse i et nærmest eksplosivt tempo, og der er et stærkt behov for kristen undervisning og oplæring for at imødegå vranglære fra sekteriske grupper.

Noreas engagement
Kina er et af Noreas hovedområder i det internationale arbejde. Norea arbejder sammen med radiostationen "Voice of Salvation" (Frelsens Stemme), som har til huse i hovedstaden Taipei på Taiwan.

Brad Yu står i spidsen for radioarbejdet, der producerer forskellige udsendelser på hovedsproget mandarin-kinesisk til Kina, bl.a. børneprogrammet "Popcorn" og et familieprogram "Our Time" (Vor Tid).

"Popcorn"
Børneprogrammet "Popcorn" henvender sig til de 9-12 årige, men mange børn bliver hængende og lytter med til langt op i teenagealderen.

Programmet er på 15 minutter og består af bibelhistorie, fortællinger, hørespil, sang og musik. Eftersom alle børn i skolerne oplæres i kommunistisk ateisme, og evangelisering og oplæring af børn er forbudt, er der et stærkt behov for programmer som "Popcorn".

"Our Time"
Målgruppen for "Our Time" er forældre fra 25 års alderen og opefter. Da mændene er udearbejdende og oftest har lange arbejdsdage, er det mest kvinder, som lytter.

Programmet varer 30 minutter og indeholder først et kvarter med bibelstudium og derefter et kvarter med fokus på familiære emner som f.eks. sundhed, ægteskab, forældre og børn, sange m.m.

Hensigten med udsendelserne er, at lytterne må vokse både åndeligt og menneskeligt gennem de informationer og den forkyndelse, som formidles.

"Awake with the Angels"
Programmet "Awake with the Angels" er et ungdomsprogram, der fokuserer på at give de kinesiske unge kristen vejledning og undervisning på en spændende og interessant måde.

Programmets hovedperson er en "engel", der slår følgeskab med de unge og peger på Jesus som livets ultimative formå

Officielt er Kirgisistan en sekulær stat, og der er et stigende pres og restriktioner på religiøs aktivitet i landet bortset fra de moderate muslimer og de russisk ortodokse. Tilsvarende de omkringliggende lande er der udpræget frygt for fundamentalistisk islam, hvilket har medført flere restriktive love.

Islamiske militante grupper har periodevist være aktive i grænseområdet op til Usbekistan og Tadsjikistan. Et af landets største problemer er korruption. Medierne er forfatningsmæssigt sikret en høj grad af pressefrihed, og de mange ikke-statslige organisationer nyder relativt frie udfoldelsesmuligheder, så længe deres virke ikke skønnes at være politisk farligt.

De kristnes situation
Siden Kirgisistan blev uafhængigt i 1991 har der været en stærk muslimsk vækst i landet, hvilket ses tydeligt af de tusindvis af moskeer, som er blevet bygget. Men også kirken oplevede en stor vækst i de første år efter uafhængigheden, siden da er væksten dog aftaget og mange lokale kristne er på vej ind i en modenhedsfase.

Sammenlignet med nabolandene oplever de lokale troende stadig en større grad af frihed fra regeringens side. De troende oplever derfor ofte den største forfølgelse fra familien på grund af den store vægtlægning på slægtens enhed, loyalitet og livsstil.

Bibeloversættelser og forskellige mediebaserede ressourcer er blevet udviklet gennem de seneste par år, men en opdateret udgave af Det Gamle Testamente er stadig undervejs.

Aktuelt lider Kirgisistan stadig under følgerne af de voldelige etniske kampe mellem usbekere og kirgisere i sommeren 2010. På grund af volden er grænserne lukkede, og mistænksomheden mellem de etniske grupper ligger dybt, hvilket gør det svært for troende i begge grupperinger at samarbejde.

Noreas engagement
Kvinder i Kirgisistan bliver ofte ikke respekteret og bliver misbrugt fysisk og psykisk. Mange føler sig fanget i deres situation og har ikke mulighed for at komme ud af den. Generelt klager den kirgisiske kvinde ikke over misbruget, fordi hun frygter, at hun så vil blive betragtet som en "dårlig hustru". Hun har ingen steder, hun kan gå hen for at få hjælp, ingen som kan hjælpe og støtte hende i hendes situation.

Projekt Hannahs "Kvinder med Håb" program kan bringe håbet i Jesus Kristus og hjælpe kvinder i dette område, som ellers er vanskeligt at nå.

Mange relationer er under pres i Centralasien.  Familierelationen er bl.a. meget vigtig i Kirgisistan, og når en person bliver kristen, vil han eller hun blive set som en, der har forrådt sin familie, det lokale samfund, og kulturen. Kvinder, der tager imod Jesus vil ofte blive misbrugt af deres mand på grund af deres tro

I løbet af de seneste århundreder er islam vokset kraftigt i Turkmenistan og har efterhånden fjernet alle spor af kristendommen. Kun den russisk-ortodokse kirke er accepteret i landet, men generelt bliver denne trosretning anset for at være de fremmedes religion.

Alle andre kristne grupper må registreres for overhovedet at have en chance for at blive tilladt. Og enhver ikke-registreret religiøs forsamling uanset størrelse eller type er forbudt.

De kristnes situation
Trods det at der formelt er religionsfrihed i landet, har politiet så sent som i 2010 sagt til de kristne, at de vil gøre hvad som helst for at sikre sig, at der ikke er nogle kristne tilbage i landet.

De kristnes situation er bare blevet værre siden Turkmenistans selvstændighed, særligt efter 1997 hvor alle kristne udlændinge blev smidt ud af landet, og adskillige lokale kristne ledere blev sat i fængsel, fik bank og idømt høje bøder. Selv bibler på russisk er blevet taget fra de troende. Alt dette har medført, at langt de fleste turkmenere ikke har nogen kontakt med kristendommen.

Tværtimod indførte den tidligere præsident Saparmurat Niyazov hans egen kult ved at skrive den hellige bog ”Ruhnama”, hvis lære skulle gennemsyre hele samfundet. Siden hans død i 2006 har hans efterfølger, dog trinvist arbejdet for en ændring mod større frihed.

Det Nye Testamente er ved at blive opdateret og genoversat til turkmensk. Endvidere er der en oversættelse af Det Gamle Testamente på vej for første gang.

Der arbejdes også på flere andre initiativer for at nå turkmenerne med evangeliet både med fokus på de turkmenske folkegrupper, der bor udenfor Turkmenistan i nabolandene, såvel som de turkmenere, som forlader landet en tid for derefter at vende tilbage igen. Faktisk bor der flere turkmenere udenfor Turkmenistan end i landet selv.

Noreas engagement
Kvinder i Turkmenistan har få eller ingen rettigheder, arrangerede ægteskaber er stadig meget almindeligt, og bortgiftning af unge døtre er en måde, hvorpå man forsøger at overleve økonomisk. Derudover er vold i hjemmet almindeligt, og her spiller kvinders lave økonomiske og politiske status direkte ind. I landsbyer er holdningen, at kvinder er underordnet og skal kontrolleres af mænd.

Samtidig er der alvorlige sundhedsproblemer i landet både i forbindelse med underernæring, dårligt miljø og mange fødsler. Den massive fattigdom betyder, at kvinder må vælge børnenes sundhed frem for sin egen.

Siden marts 2004 er programmet "Kvinder med Håb", som er en del af Projekt Hannah, blevet sendt på kort- og mellembølge til Turkmenistan. Fra og med år 2007 er Norea Radio Danmark gået ind og støtter dette i samarbejde med Norea Mediemisjon i Norge.

(Kilde: TWR Europe)

De programmer vi sender i Asien har en typisk varighed af 15-30 minutter,
og koster mellem 800 og 1200 kroner at producere og broadcaste.

Vil du hjælpe os med at sprede budskabet om Jesus til mennesker i Asien?