NOREA - KORT FORTALT

HVEM

Norea er en non-profit organisation som har til formål at sprede budskabet om Jesus til mennesker som er vanskelige at nå på traditionel vis.
På grund af Noreas støtte når evangeliet:

 • Ind over lukkede grænser
 • Til øde og ufremkommelige områder
 • Ind i muslimske hjem
 • Til undertrykte kristne

HVAD

I tæt samarbejde med vores internationale partnere, støtter Norea kristne og humanitære missionsprojekter via medierne.
Hver dag er der mennesker som møder evangeliet via:

 • Radioprogrammer
 • TV programmer
 • Satellit-TV
 • Online undervisning
 • Sociale medier

HVOR

I nogle dele af verden er Radioen stadig den primære nyheds og underholdningskanal. Andre steder, som i Mellemøsten, er satellit-TV det primære medie.
På grund af Noreas arbejde, møder mennesker Jesus i:

 • Asien
 • Afrika
 • Mellemøsten
 • Europa

MISSION

Norea har til formål at medvirke til udbredelsen af
evangeliet om Jesus Kristus i verden,
primært i områder og blandt folkeslag,
der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed,
og i Danmark.

VISION

Gennem en målrettet og strategisk brug af elektroniske medier
vil Norea formidle evangeliet nationalt og globalt.

HVORFOR LIGE MEDIER?

Mediemissionens styrke er, at radiobølger, satellitsignal og internet ikke er begrænset af geografi og ufremkommeligt terræn på samme måde som traditionel mission.

Millioner af mennesker verden over har i dag mulighed for at møde Jesus gennem mediemission. Og mange kommer til tro. Derfor er mediemission vigtigt!
Men evangeliet udbredelse er ikke det eneste Norea arbejder for. Humanitær hjælp og oplysning er en vigtig del af Noreas arbejde og ofte er den humanitære indsats en forudsætning for at få mennesker i tale.

Mange - specielt kvinder og børn - lever kummerlige liv uden fremtid og uden håb og deres liv bliver ofte  regnet for værdiløst, af det omkringliggende samfund. Norea støtter projekter som fremmer sundheds- og oplysningsarbejdet blandt kvinder og børn, men mange af de Noreastøttede radioprogrammer er også til hjælp for mænd

 

INTERNATIONALT & NATIONALT

Det er overvejende radioprogrammer Norea er engageret i, men Norea støtter også projekter indenfor satellit-tv, internet og mobiltelefoni.

Meget af Noreas arbejde foregår i tæt samarbejde med TWR (Trans World Radio), Sat-7 og andre lokale medieproducenter.
Noreas hjerte banker for de mange mennesker som endnu ikke har hørt om Jesus.

Internationalt
Norea er engageret i 13 forskellige områder i verden, hvor vi i tæt samarbejde med lokale partnere støtter kristne og humanitære radio- og tv-programmer.
Den store styrke ved mission via medier er den enorme rækkevidde samt de relativt lave omkostninger, da et enkelt program kan nå ud til i hundredtusindvis af mennesker.
Noreas hjerte banker for de mange mennesker som endnu ikke har hørt om Jesus.

Nationalt
I Danmark producerer og sender Norea kristen musik og radioprogrammer via internettet på Norea WebRadio. Norea har seks ansatte medarbejdere, fem bestyrelsesmedlemmer. Frivillige medarbejdere Norea Mediemission har ca. 30 frivillige medarbejdere, som løser mange forskellige opgaver, fra teknisk redigering af radioprogrammer, designopgaver, overspilning af programmer, idéudvikling, pakning af NoreaNyt osv.

OFFICIELLE
DOKUMENTER

Vedtægter, regnskab,
indsamlingsmetoder mm.

MEDIEMISSION - PÅ MANGE PLATFORME

Da Norea i 1970 blev startet, var radioen for de flestes vedkommende den eneste tilgængelige mediekilde - meget har ændret sig siden den gang og den teknologiske udvikling gør det muligt at nå endnu flere med det kristne budskab.

RADIO

Selvom radio har adskillige år på bagen, er den stadig en særdeles vigtig mediekilde. Mange steder i verden er radiobølgerne stadig den eneste mulighed for at nå mennesker med evangeliet.

TV

Via SAT-7, rækker vi budskabet om Jesus til de mange mennesker som bor i Mellemøsten. TV-kanalen er et positivt alternativ ind i det ofte hadprægede mediebillede i regionen.

INTERNET

Internettet har givet os muligheden for i langt højere grad at kommunikere med de mange mennesker som lytter til og ser noreastøttede programmer. I takt med at stadig flere får adgang til både internet og Smartphones, bliver Internettet et større og større indsatsområde indenfor mediemission

MP3 AFSPILLERE

Der er steder hvor mission via mp3-afspillere er den bedste, og nogle gange eneste, løsning. Norea har eksempelvis støttet produktion og distribution af mp3-afspillere i fjerntliggende Afrikanske landsbyer. Disse afspillere indeholder hjælp og vejledning til Afrikanske piger, som er blevet voldtaget og gjort gravide.