En global-lokal historie

Norea trådte sine første små skridt i 1970, fordi nogle unge pionerer med syn for mission så potentialet i mission via radioen. I dag er Norea mediemission med i radiomission i 9 forskellige lande uden for Danmarks grænser og i TV projektet SAT-7, der 24 timer i døgnet sender TV til Mellemøsten og Nordafrika.

ET HISTORISK OVERBLIK

Noreas Begyndelse
1970

Tilblivelse

Norea Radio Danmark (NRD) blev stiftet af en gruppe unge pionerer indenfor Luthersk Missionsforening, som havde fået syn for de store muligheder for at sprede evangeliet via radioen.

I første omgang blev indsatsen rettet mod Danmark. Da Danmarks Radio havde monopol på at sende radio i Danmark, benyttede man sig af Trans World Radios mellembølgesender i Monte Carlo.

1971

Første landegrænse krydset

NRD fik sit første radiomissionsprojekt udenfor Danmark. Den rumænske præst Jancu Moscovici, som boede i Tyskland, sagde ja til at producere rumænske programmer til sit eget folk. Helt frem til 2001 producerede han ugentlige programmer, som har nået rumænerne gennem skiftende tider og forhold med et klart evangelisk budskab om Jesus Kristus.

1983

Hjælp til lokalradioer

De danske lokalradioforsøg gik i gang, og NRD var med fra starten. Lige siden har NRD ydet konsulentbistand og hjælp til programproduktion i de lokalradioer, der er opstået udfra Luthersk Missionsforening, ofte i samarbejde med Indre Mission m. fl.

1987

Andagtsklub

De danske mellembølgeudsendelser indstilles, blandt andet på grund af en udvidet satsning på lokalradioarbejdet i Danmark.

Samme år oprettes Noreas andagtsklub som delvis afløser for mellembølgeudsendelserne.

1992

Vejen gennem Bibelen

NRD påbegynder programserien "Vejen gennem Bibelen", en dansk version af Dr. Vernon McGees amerikanske serie "Thru The Bible". Serien sendes på danske lokalradioer og kan desuden lånes gennem Noreas Andagtsklub.

2001

Projekt Hannah

Norea går ind i arbejdet Projekt Hannah, som arbejder for at synliggøre kvinders og børns mangel på basale rettigheder rundt om i verden og via radioen bringer håb ind i disse mennesker liv.

2002

Færdigproduceret VGB

Serien "Vejen gennem Bibelen" er færdigproduceret og lanceres på internet. Samme år påbegyndes en ny programserie: "Sene Samtaler". Et direkte telefonprogram som produceres af Norea Radio Danmark og sendes i samarbejde med et antal lokalradioer - i netværk. I 2009 ændrede "Sene Samtaler" navn til "Aften Mosaik" samtidig med at programmets indhold blev justeret lidt.

2003

SAT-7 samarbejde

I 2003 udvider Norea sit arbejdsområde til også at omfatte TV. Mange steder i verden er radioen stadig den primære kilde til information og underholdning, men i Mellemøsten er der brug for at udvide mediemission til at indbefatte TV.

2006

Lyset & Livet

Den nye hjemmeside: www.lysetoglivet.dk lanceres og giver adgang til titusindvis af lydfiler med prædikener, undervisning og andagter

2006

Netværksradio

Et samarbejde imellem kristne danske lokalradioer og Norea, bliver sat i søen i 2006. Arbejdsgruppen omkring projektet 'Netværksradio' producerer over en årrække, i fællesskab en række enkeltprogrammer og programserier som kommer de enkelte lokalradioer til gavn.

2007

Mission i Centralasien

Den for mange oversete missionsmark, Centralasien, bliver i 2007 en del af Noreas arbejde. Kristne i dette område er meget fåtallige og de fleste af dem der er 1 generationskristne (grundet Sovjetunionens religionsundertrykkelse). Efter murens fald er Islam desværre blevet den mest fremherskende religion og derfor har Kristne såvel som ikke-kristne brug for at møde Jesus via radioen.

2008

Webradio

1 september startede Noreas webradio

2011

IdeTeam

En arbejdsgruppe -bestående af en Norea-ansat og 2 frivillige- blev oprettet med henblik på at forny den måde hvorpå Norea kommunikerede til baglandet. Udbyttet heraf er blandt andet: et nyt Norea-logo; nyt design på norea.dk ; audio-visuelle præsentationer af Noreas arbejde, samt en opdatering af Noreas magasin, NoreaNyt.

2015

SAT-7 Partnere

Norea har i mere end et årti støttet SAT-7's mediearbejde i Mellemøsten økonomisk, men bliver i 2015 fuldgyldig partner.

NU