En aften hørte jeg noget fængende musik i radioen, og jeg begyndte at følge programmerne…I 2013 fandt min familie ud af min konvertering til kristendommen, og jeg kunne ikke fornægte Jesus.
De torturerede mig voldsomt, i et forsøg på at tvinge mig tilbage til mørket. Jeg beder fortsat for jer og jeres arbejde, at det må oplyse denne mørke verden med Jesu lys.
Lytter fra Ægypten

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?