Jeg havde kræft, og I mine kristne brødre og søstre bad for mig, og jeg blev helbredt. Siden da har jeg troet på Jesus og er blevet frelst, hvilket jeg takker Gud for. Nu vil jeg gerne spørge jer om I fortsat vil bede for mit liv. Gud velsigne jer.
Kvinde fra Iran

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?