Jeg tror ikke SAT-7 kunne have forudset at de ville påvirke så mange børn i landdistrikterne i det nordlige Irak. En 10-minutters sketch om ’As-Sanaben’ vil virkelig velsigne nogens liv 10-15 år frem i tiden. Jeg har selv oplevet det.
Martin, Irak

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?