Det var som om, at der var nogen, som bevidst forsøgte at blokere radiosignalet. …Jeg blev fortvivlet og frygtede, at situationen i mit land nu gjorde, at de kristne radiokanaler blev stoppet…jeres arbejde er til velsignelse for mange, mange arabere, som endnu ikke kender Kristus. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og jeg takker Gud for, at udsendelserne er kommet i luften igen.
Amira fra Syrien

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?