Jeg kan vældig godt lide SAT-7 og jeg ser alle programmerne regelmæssigt, især de programmer som opfordrer til fred og kærlighed og fortæller den gode nyhed om Jesus Kristus, der betyder alt for os. Vi takker for SAT-7. Vi har længtes meget efter sådan en kanal til opmuntring for os i Algeriet
Seer fra Algeriet

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?