Kære SAT-7. Jeg græd af glæde, da jeg fik jeres opmuntrende e-mails. Jeg vil gerne bede om forbøn for mig og min familie, for vi har forladt vores land på grund af krigen og de usikre omstændigheder. Jeg var meget glad for jeres programmer under Påsken og fik stort udbytte af dem. Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Bed også om at jeg må lære Herren at kende, og at mit liv må blive forandret.
Seer fra Irak

Norea Mediemission støtter medieprojekter i mange lande og altid i tæt samarbejde med lokale partnere - primært i områder, hvor det ikke er muligt at drive mission i traditionel forstand med missionærer på grund af politiske eller religiøse hindringer i samfundet. Forfølgelse af de kristne er også noget som ofte karakteriserer disse regioner.

I modsætning til traditionel mission kan mediemission nå frem til mennesker i selv de mest ufremkommelige egne, og medierne er ikke begrænsede af menneskeskabte grænser.

Vil du hjælpe os?