Lokalradioernes historie

I 1983 gik de første lokalradioer i luften i Danmark

I starten var det udelukkende ikke-kommercielle radioer som kunne få sendetilladelse, men i 1988 fik lokalradioer tilladelse til at sende reklamer. Ifølge Kultur Ministeriets hjemmeside (www.kum.dk) var der 326 lokalradiostationer, som havde sendetilladelse i begyndelsen af 2009.

Ledelse og økonomi
Alle lokalradioerne som er omtalt her på siden er radioer, som drives og styres af en lokal bestyrelse - de er således organisatorisk helt uafhængige af Norea.

Lokalradioernes ledelser og programudvalg bestemmer således suverænt, hvad der sendes på den enkelte lokalradio. Vi har imidlertid en lang tradition for at udveksle erfaringer med hinanden på kryds og tværs.

Lokalradioerne kan ved at søge hos Radio- og TV-nævnet (www.bibliotekogmedier.dk) opnå støtte fra Kulturministeriet. På finansloven bliver der årligt bevilliget et vist beløb til dette formål.

De lokalradioer der i 2009 har produceret over 15 timers ugentlig radio (ex. genudsendelser) har modtaget knap 150.000 kroner i tilskud. Med udgangen af 2017 blev kravene til lokalt egen producerede programmer skærpet og det betød at enkelte lokalradioer valgte at lukke

På mange lokalradioer er bruges en stor del af dette tilskud på musikafgifter til KODA (www.koda.dk) og GRAMEX (www.gramex.dk), samt til drift af sendeudstyr.

Noreas ProgramBank er stedet, hvor lokalradioer kan finde og låne programmer produceret af Norea og andre lokalradioer.

Siden er af hensyn til musikrettigheder mv. kun tilgængelig for lokalradiomedarbejdere.

Hvis du er lokalradiomedarbejder og ikke har en adgangskode til ProgramBanken, så kontakt Norea eller lederen på din station.

Bed om at de mange frivillige medarbejdere på lokalradioerne må få visdom til at bringe evangeliet videre til dem de bor iblandt.

Bed om nye medarbejdere til arbejdet, både til at sidde bag mikrofonen og til det mere tekniske arbejde på radioen.

Bed om at lokalradioerne og Norea må finde stadig nye veje til at nå danskere i en omskiftelig medietid

HER FINDER DU DE ENKELTE LOKALRADIOER

LUMI RADIO BORNHOLM, RØNNE
LUMI Radio
var Luthersk Missions nærradio på Bornholm. LUMI ønskede gennem radioen at sende evangeliet om Jesus Kristus ud til hele den bornholmske befolkning. Det sker blandt andet gennem:

 • Bibelundervisende programmer
 • Sang- og musikprogrammer
 • Temaprogrammer ud fra en kristen livsholdning

LUMI Radio Bornholm var en del af Bornholms Kristne Nærradio (BKN). BKN blev stiftet i 1986. Den første udsendelse fra LUMI Radio blev sendt i 1988.

Lumi Radio Bornholm lukkede med udgangen af 2017, bla. fordi kravene til lokal programproduktion blev skærpet.

LUMI RADIO, AALBORG
Lumi Radio Aalborg er Luthersk Missionsforenings nærradio i Aalborg og omegn. Radioen ønsker at sende evangeliet om Jesus Kristus ud til befolkningen i og omkring Aalborg. Det sker blandt andet gennem:

 • Bibelundervisende programmer
 • Sang- og musikprogrammer
 • Temaprogrammer ud fra en kristen livsholdning

Sendefrekvens
Lumi Radio Aalborg begyndte at sende i 1983. Der sendes på 3 forskellige frekvenser:

Radioer med egen antenne:

 • Aalborg city: 92,2
 • Aalborg syd: 106,5
 • Aalborg nord: 107,4

Radioer tilsluttet kabelsystem:

 • Tele Danmark: 97,3
 • Stofa: 98,6
 • Gug/Visse/Dall: 98,6
 • Nørre Tranders: 102,2

Sendetider for LUMI Radio Aalborg
Mandag-torsdag: 02.30-03.00, 07.00-07.30, 09.00-10.00 og 17.00-17.30
Fredag: 02.30-03.00, 07.00-07.30 og 09.00-10.00
Lørdag: 08.00-11.00 og 14.00-18.00
Søndag: 08.00-09.30, 14.00-18.00 og 20.00-24.00

Kontakt
lumi@lumiradio.dk
www.lumiradio.dk


KRISTEN LOKALRADIO, ÅRHUS
Kristen Lokalradio i Århus (KLR) var en selvstændig forening/radio indenfor "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark".  KLRs værdigrundlag var: Tro, håb og kærlighed.

Kristen Lokalradio sendte radio på FM-båndet frem til 2014/2015.

I slutningen af 2009 startede Kristen Netradio op som den del af Kristen Lokalradio. Kristen Netradio stoppede med udgangen af 2016.

Siden 2017 har de valgt at bruge kræfterne på podcast, som er tilgængelig via imedia


LUMI RADIO, ÅRHUS
Lumi Radio, Århus var Luthersk Missions Radio i Århus. Den var en del af Kristen Lokalradios sendeflade.


RADIO ÅDALEN, SKJERN
Radio Ådalen (RÅ) er en bred folkeoplysende, kulturel og kirkelig nærradio. Den ønsker at være en af Vestjyllands mest alsidige radioer og opfordrer lytterne til at komme og præge den med deres ønsker.

Sendefrekvens
Radio Ådalen begyndte at sende i 1988. Der sendes på 96,4 MHz fra senderen i Opsund og på 107,1 MHz fra senderen i Lønborg.

På fællesantenne bruges disse frekvenser:

 • Skjern: 92,7 MHz
 • Tarm: 98,25 MHz
 • Videbæk: 103,0 MHz
 • Sdr. Felding: 96,4 MHz
 • Kibæk: 95,8 MHz

Sendetider på Radio Ådalen
Mandag: 16.00-21.00 og 22.00-22.15
Tirsdag-torsdag: 16.00-19.30 og 22.00-22.15
Fredag: 15.30-24.00
Lørdag: 08.00-24.00
Søndag: 16.30-21.00 og 22.00-22.15

Kontakt
info@radio-aadalen.dk
www.radio-aadalen.dk


ARKENS RADIO, ESBJERG
Arkens Radio (AR) er en gren af det arbejde, som udgår fra det kristne kontaktcenter Arken i Esbjerg.

Centret ejes af Luthersk Mission i Vestjylland og bygger sit arbejde på det folkekirkelige grundlag.Formålet med kontaktcenteret er at møde mennesker i Esbjerg med Jesu kærlighed og give anledning til at høre evangeliet om Jesus Kristus.

Sendefrekvens
Arkens Radio begyndte at sende i 1983. Der sendes på følgende frekvenser:

 • FM: 93,5 MHz
 • Bynet: 90,8 MHz
 • Sydenergis net: 90,3 MHz


Sendetider for Arkens Radio

Mandag-tirsdag: 08.30-09.30, 17.30-18.30, 21.30-22.30
Onsdag: 08.30-09.30, 17.30-18.30, 20.30-22.30
Torsdag: 08.30-09.30, 17.30-18.30, 21.30-22.30
Fredag: 08.30-09.30, 17.30-22.30
Lørdag: 08.30-09.30, 17.30-18.30, 21.30-22.30
Søndag: 23.00-01.00

Kontakt
bent@arkenesbjerg.dk
www.arkenesbjerg.dk


NOREA RADIO HADERSLEV
Norea Radio Haderslev en lokalradio med holdning, der arbejder ud fra det kristne menneskesyn på evangelisk-luthersk grund. Radioen var vedtægtsmæssigt tilknyttet Luthersk Mission, men med et godt samarbejde med Indremission i byen.

Lokalradioen stoppede med at sende på FM-båndet d. 30. juni 2019 og henviser herefter til Norea WebRadio.


LUMI RADIO SYD, BRÆNDSTRUP
Lumi Radio Syd var en kristen lokalradio, der gennem udsendelser ønskede at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, til liv og frelse. Radioen blev drevet af forskellige kredse fra Luthersk Mission i Midt- og Vestsønderjylland.

Lokalradioen blev nedlagt med udgangen af 2017.

 

NORDSJÆLLANDS KRISTNE RADIO, HELSINGØR
Nordsjællands Kristne Radio (tidligere Helsingør kristne Radio) drives af en gruppe fra såvel folkekirkeligt som frikirkeligt regi i Helsingør området.

Programfladen består af en lang række forskellige udsendelser, produceret ud fra et kristent grundsyn.

Sendefrekvens
Radioens første udsendelse gik i æteren 30. august 1984. Der sendes på følgende frekvenser:

 • Egen antenne: FM 92,8 MHz
 • Via Stofa net: 96,8 MHz
 • Via TDC kabel net (YouSee): 94,5 MHz

Derudover er det også muligt at lytte til radioen på internettet.

Sendetider for Nordsjællands Kristne Radio
Hverdage: 10.00-11.00, 15.00-16.00 og 22.00-23.00
Lørdag: 08.00-10.00
Søndag: 08.00-10.00 og 21.00-01.00

Kontakt
Mail: Via kontaktformular på lokalradioens hjemmeside
www.hkr.dk
Telefon (studie): 49 20 30 40


 

KØBENHAVNS NÆRRADIO, KØBENHAVN
Københavns Nærradio (KNR) drives af de to folkekirkelige foreninger Indre Mission og Luthersk Mission.

Sendefrekvens
Københavns Nærradio gik i luften første gang 14. august 1983. Der sendes flere timer hver dag på 90,4 MHz og på hybridnettet 87,7 MHz.

Sendetider for Københavns Nærradio
Hverdage: 14.00-15.00 og 21.00-23.00
Lørdag: 10.00-11.00 og 21.00-23.00
Søndag: 08.00-10.00 og 21.00-23.00

Kontakt
knr@knr.dk


 

LUMI RADIO NORDVESTSJÆLLAND, HOLBÆK
Lumi Radio Nordvestsjælland (LUMI NVSJ) blev drevet af de to folkekirkelige foreninger Indre Mission og Luthersk Mission. Lokalradioen stoppede i 2016/2017.