Imamens søn

Anam* er søn af en Imam og bor I den sydlige del af Pakistan. Gennem en ven blev han opmærksom på FEBC’s kortbølge-udsendelser, og i dag bruger Gud Anam til at nå muslimerne i den by hvor han bor.

Anam og hans ven begyndte for 4 år siden at at lytte til *FEBCs kristne udsendelser. Nogle gange lyttede de ude på marken i nærheden af byen, andre gange på vej til skole.

Efter at have lyttet i nogle år, begyndte Anam at sætte spørgsmålstegn ved den muslimske tro han var vokset op med og stillede sin far spørgsmål om koranen og Bibelen. Sidste år i Oktober deltog Anam så i en lytter-sammenkomst, hvor han tilbragte 4 dage sammen med de lokale kristne.

De svære spørgsmål

Det var hans første møde med det kristne fællesskab, og første gang han havde mulighed for at diskutere kristne emner med folk som var uddannet i at forstå Bibelen.

Jeg var meget forvirret og usikker på de ting som Bibelen lærer os om frelse, gode gerninger og det offer som Jesus gav for hele menneskeheden.

Det er ikke let at fordøje for en mand som mig, som har reciteret koranen siden jeg var 3 år gammel. Min far er en  højt respekteret Imam og  kendt i de omkringliggende byer på grund af hans strenge disciplin og lærde prædikener.

Jeg begyndte at stille min far nogle hårde spørgsmål om mit livet efter døden , og spurgte ham hvem han troede Jesus var. Somme tider var han målløs, men for det meste reagerede han i vrede og frustration og beordrede mig til ikke at læse eller endda røre ved den hellige Bibel igen. Han sagde at det ikke er Guds sande ord, fordi kristne har ændret for meget i det. Men i al hemmelighed lyttede jeg til FEBCs programmer og læste i min Bibel når jeg var alene. Så kontaktede jeg FEBC i Pakistan.

Jeg stillede dem alle de svære spørgsmål jeg igennem længere tid havde stillet mig far, og havde, via telefonen, mange lange samtaler med nogle få af de ansatte. Folkene på radioen guidede mig på min trosrejse, og kastede lys over mine misforståelser i forhold til Kristus og kristendom. De spillede en stor rolle i at introducere Jesus Kristus for mig, og på grund af dem tog jeg imod Jesus som min personlige frelser.

Jeg har en fred og kærlighed for hele verden i mit hjerte nu, på trods af farve, støbning og kald.

Guds ord i moskeen

Anams far er stadig Imam, og to gangen om måneden rejser han til et møde med en anden muslimsk lærer for at bliv vejledt. Langsomt begyndte Anams far at blive mere tolerant overfor hans søns nye tro, og han beder nu Anam om at vikariere for ham mens han er væk. Det har givet Anam en yderst unik mulighed for at tale om kristendommen og om Jesus Kristus til de muslimske troende i moskeen.

Jeg bruger denne tid på at prædike og dele ud fra Bibelen – hovedsageligt fra bjergprædiken. De er overraskede over den undervisning jeg præsenterer for dem, men sætter virkelig stor pris på det, og roser mig overfor min far. Jeg er så taknemmelig for FEBC, som har arbejdet hårdt og ledt mig den rette vej.

Må Gud velsigne jer alle til at lede mennesker ud af mørket og ind i sandhedens lys.

 

*Navnet opdigtet af hensyn til mandens sikkerhed.
*Noreas partner i Asien