Nyt liv på den gamle Silkevej

Kameldriverne er for længst holdt op med at drive deres karavaner på Silkevejen. Men Guds Ord spredes nu med fornyet styrke langs den gamle handelsrute!

Silkevejen er en betegnelse, som du sikkert kender, og som dækker over en serie sammenkoblede ruter gennem Centralasien og Sydasien. Denne handelsrute havde stor betydning for handlen mellem vores del af verden og Asien, men på Silkevejen blev der ikke kun transporteret silke og andre handelsvarer i et par tusinde år. Ruten blev også brugt til at sprede nyheder, kultur, religion og information over store afstande.

Handelsmænd og kameldrivere, som rejste fra øst, har uden tvivl haft meget at berette, når de mødtes med rejsende fra vesten i store centralasiatiske handelsbyer som Samarkand og Buchara, og visa versa.
Det er adskillige hundrede år siden, at handelsskibe syd om Indien overtog transporten af handelsvarer fra Silkevejen. Men vi har ”genåbnet” Silkevejen, og vi spreder nu det kristne budskab og de kristne værdier langs den oldgamle rute – Lige gennem hjertet af Centralasien.
I løbet af foråret har TWR etableret en stor 200.000 watt radio-sender i det stærkt muslimske Centralasien, og den 10. juni blev Silkevejs-senderen taget i brug.
Den nye sender giver os meget bedre muligheder for at sprede budskabet om Jesus til de mange unåede i Centralasien, men det er også en fantastisk nyhed for de kristne, som er forhindrede i frit at dele troen med deres landsmænd, og for hvem radioen i årevis har været den eneste kilde til oplæring i troen.

Under stort pres

En del af de kristne jeg mødte, på min nylige tur til Centralasien, havde oplevet massivt pres fra familier og lokalsamfund, fordi de var kristne. Men på trods af at evangelisering faktisk er strengt forbudt, kunne de ikke lade være med at fortælle andre om Jesus, og flere af dem havde siddet i fængsel på grund af deres kristne tro.

Den nye sender, der dækker et stort bjergrigt område med 60 millioner potentielle lyttere, kan tale det kristne håb ind i muslimske hjerter og være til trøst og opmuntring for de få kristne i Centralasien.
Selvom den procentvise andel af kristne i Centralasien er forsvindende lille, så har den dog være støt voksende i de seneste år, og de kristne radioprogrammer har været et vigtigt redskab hertil.

En kristen fra området siger det sådan:

De kristne radioudsendelser var i mange år min eneste mulighed for at lære mere om Jesus og den kristne tro. Takket være disse livsvigtige udsendelser fik min tro næring gennem en periode på flere år. Radioudsendelserne har været afgørende for, at antallet af evangeliske kristne er vokset fra under ét hundrede i 1990 til titusinder i dag.

Du må meget gerne bede for de kristne i Centralasien, som lider på grund af deres tro. Bed om at de må være udholdende og finde kraft hos Gud. Bed også for de mange millioner potentielle lyttere; at de må finde vejen, sandheden og livet ’på Silkevejen’.

/Jesper