Troens omkostninger

”Hvis jeg bliver discipel af Jesus vil min skæbne være frygtelig!” skriver en lytter i Eritrea.

”At lytte til de kristne radioudsendelser er en velsignelse, samtidig med at det fylder mig med frygt. Jeg er opvokset i en anden religion, og jeg har studeret dens lære. Jeg var forpligtet på at respektere alle instruktioner i traditionen.

Men min viden og min forståelse var meget begrænset og ikke dyb og tilfredsstillende. Jeg var ikke sikker på, at jeg ville blive frelst. Jeg tænkte meget over det og forsøgte at finde frem til sandheden. Men jeg kunne ikke finde svar på mine spørgsmål, hverken i min religions hellige bog eller i nogen andre religiøse bøger.”

”Der skete så det, at jeg i skolen mødte en kristen. Vi blev gode venner. Nogle gange diskuterede vi mindre religiøse emner, men med vores begrænsede viden og erfaring kunne vi ikke gå ind i detaljerne. Jeg frygtede også for at diskutere religiøse emner med mine kristne venner.

Heldigvis blev det muligt for os senere hen, da vi var blevet mere modne, at mødes og diskutere tingene. På det tidspunkt var jeg frimodig nok til at diskutere disse emner mere åbent, og min ven var i stand til at hjælpe mig og svare på mine spørgsmål.”

”Før noget andet introducerede han mig til bibelundervisning i radioen, som hjalp mig til større indblik i og forståelse af kristendommen, og jeg fik også svar på en del af mine spørgsmål. Jeg fortsatte med at lytte til programmerne regelmæssigt, og blev derigennem ført dybt ind i viden om Bibelen og Herren Jesus Kristus, som jeg lærte rigtig godt at kende.

Mine øjne blev åbnet, og jeg fik indsigt og begyndte at læse skrifterne. Min ven satte mig i forbindelse med en anden præst, som var mere erfaren og indsigtsfuld. Jeg begyndte i hemmelighed at mødes med ham.”

”Min familie og mine venner er ved at finde ud af, hvad der sker med mig. Men at interessere sig for kristendommen er at bringe skam over dem. Jeg frygter, at jeg bliver smidt ud af min familie og samfundet. Hvis jeg bliver discipel af Jesus vil min skæbne være frygtelig. Jeg risikerer at blive tævet voldsomt eller endda at blive slået ihjel. Jeg er i sådan et dilemma, og jeg har brug for hjælp og forbøn.”

”Må Gud velsigne jeres arbejde fortsat.”

(Kilde: TWR Africa)