Dag 28: Cham-folket i Cambodja

6. april

Cham-folket stammer fra det gamle Champa-rige, der ligger i det nuværende Vietnam. En 28 stor del af dem migrerede vestpå til Cambodja og dannede det, der nu betragtes som en separat etnisk gruppe, de vestlige cham. De udgør 3% af befolkningen i Cambodja, omkring 600.000 mennesker.

De fleste cambodjanere tilhører Khmer-folket og følger buddhismen. De vestlige cham er næsten alle muslimer og findes i næsten alle provinser i Cambodja, men de største befolkninger findes i provinserne Kampong Cham og Kampong Chhnang, hvor der er store flodsystemer.

Nogle cham-muslimer praktiserer en form for islam, der er unik for dem, og som er udviklet fra deres egen traditionelle praksis og den islam, der blev indført af arabiske handelsmænd. Men islamiske missionærer i Cambodja har opmuntret folk til at følge mere almindelige former for islam, som de praktiseres globalt.

Nop er en 84-årig cham-dame, der bor i Cambodja. En kristen ven gav hende et nyt lydtestamente på hendes eget sprog, og hun lyttede til evangeliets budskab fra morgen til aften. Hver dag lyttede hun til sin lydbibel, og så en dag spurgte hun sin veninde, om hun måtte blive døbt. Hendes veninde blev overrasket, for hun havde aldrig talt med Nop om dåb, men Nop lærte om det bare ved at lytte til Guds ord. Guds ord er levende og virker i menneskers hjerter.


Hvordan kan vi bede?

  • Det Nye Testamente er tilgængeligt på cham-sproget både på skrift og i lydform. Bed om, at Gud vil åbenbare sig, når folk læser eller lytter til hans ord, så de kommer til at kende Jesus.
  • Bed om, at flere kristne missionærer må tjene blandt cham-folket.
  • Bed om, at cham-folket må få flere muligheder for at høre evangeliet.

Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? – som der står skrevet: “Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!”
Romerbrevet 10,15

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)