Dag 30: Mauretaniens Maurere

8. april

Mauretanien er en islamisk republik i Vestafrika og er overvejende et ørkenland – for det meste varmt, tørt og blæsende. Det er på størrelse med Frankrig og Spanien tilsammen, men har kun 4,3 millioner indbyggere. Mauretanien har en etnisk mangfoldig befolkning, men to dominerende grupper er Bidhan, eller “hvide hedeboere”, som udgør 30% af befolkningen, og Haratin, eller “sorte hedeboere”, som udgør 40%. Begge grupper er selv en blanding af arabisk og berberisk kulturel indflydelse. De er næsten udelukkende muslimer.

De fleste mauriske familier var stadig nomader for kun to eller tre generationer siden. Men vedvarende tørke tvang over en million mennesker til at flytte til hovedstaden, Nouakchott, og blive mere involveret i handel og produktion.

De mauriske kvinders status er noget anderledes end i andre samfund i regionen. Et slående eksempel er en genre af udelukkende kvindelig poesi kaldet “tebra”, som bliver komponeret og reciteret af kvinder for et publikum bestående udelukkende af kvinder.

Men maurerne i Mauretanien har også en tradition for at betragte fedme hos kvinder som et statussymbol, der fremmer ideen om, at en mand med en tynd kone ikke må have råd til at brødføde hende. Det har ført til en farlig praksis med overspisning, nogle gange med magt, med det formål at tiltrække en velhavende mand. Andre udfordringer for mauriske kvinder omfatter kvindelig kønslemlæstelse og børneægteskaber – også med det formål at gøre piger attraktive for mænd i håb om at sikre økonomisk sikkerhed.


Hvordan kan vi bede?

  • Bed om, at mauriske kvinder må forstå den kærlighed, Gud har til dem, og deres værdi i hans rige.
  • Bed om, at Guds kærlighed og frelse må blive åbenbaret for alle mennesker i Mauretanien.
  • Bed om, at Mauretaniens stammer i Kristus må finde opfyldelsen af hans løfter om fred og frelse.

Salig er hun, som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.
Lukasevangeliet 1,45

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)