Dag 31: Afsluttende tanker – HER. DER. OG ALLEVEGNE!

9. april

Apostlen Paulus skrev, “Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.”
1 Timoteus Brev 2:1-4

HVORDAN KAN VI BLIVE VED MED AT BEDE?

  • Bed for de muslimer, du kender og dem, som bor tæt på dig.
  • Spørg dem, der tjener Kristus blandt muslimer, hvordan du kan bede for dem.
  • Når du samles med andre troende, så mind dem om at bede for muslimerne, og fortæl dem om 30 DAGE kampagnen.

HVAD SKAL VI BEDE OM?

  • Bed for lederne i lande, hvor muslimer er i flertal, at de må arbejde for fred og retfærdighed.
  • Bed om at muslimske grupper, stammer og samfund i forskellige regioner må have adgang til evangeliet og give gensvar på budskabet om Jesus.
  • Bed for familier og individer, at de må kende Guds velsignelser, blive frelst og få mere viden om sandheden.

Tak, at du er med til at BEDE for den MUSLIMSKE VERDEN I 2024

Vi håber, at du er blevet inspireret til at blive ved med at bede for muslimer i verden hele året igennem.


Hent Bedefolderen som PDF (13mb)