Styrk Kinas kristne

Kirken i Kina er en af de hurtigst voksende i verden, selvom der kun findes ca. 5% kristne i lande

De kinesiske kristne oplever et stadigt pres udefra, men der er også problemer inden for kirken. Unge menigheder lider ofte på grund af manglende oplæring, som kan gøre dem til et let bytte for sekterisk lære og praksis.

Kinesiske kristne har brug for lederskab og vejledning, men uddannede præster er sjældne, og i mange regioner er det vanskeligt at skaffe materiale om kristentroen.

En stor hjælp

NOREAs samarbejdspartner i Kina startede Radiokirke-projektet i 1994 med henblik på at give husmenighedsledere i Kina mulighed for at modtage solid bibelsk oplæring som et supplement til de øvrige radioudsendelser.

Hver ”radiokirke”-pakke indeholder en radio, så de kan lytte til undervisende programmer, foruden en bibel og noget kristen litteratur.

Radiokirkerne sætter husmenighedsledere i stand til bedre at lede og undervise deres menigheder og dermed være med til at sprede evangeliet ud over Kina.

Siden projektets start er der blevet uddelt mere end 100.000 Radiokirker til netværk af husmenigheder inde i Kina.

Vejledning og oplæring

Da mange kommer til tro uden at blive vejledt af erfarne kristne, er der et stigende behov for disse Radiokirker for at bekæmpe ubibelsk lære og oplære nye ledere.

Husmenigheder er ofte relativt små grupper af mennesker, for hvis gruppen bliver stor, bliver den mere synlig i samfundet, og det fører ofte til forfølgelse fra omgivelserne.

Derfor må husmenigheder dele sig, når de bliver “for mange” i en
gruppe, derfor er der mange små husmenigheder i Kina.

Du kan hjælpe

En Radiokirke koster 450 kr, og behovet er fortsat meget stort.

Støt projektet her