At udfylde tomrummet

Dhriti fra det sydlige Asien forklarer, at indbyggerne i landsbyen i mange år har søgt efter at finde en måde, hvorpå de kunne lære nye ting. Nu har hun og andre fået et bedre liv på grund af programmet “Kvinder med Håb”.

Analfabetisme er normalt i det sydasiatiske lokalsamfund, hvor “Kvinder med Håb” (KmH) – lytteren Dhriti bor. Hun fortæller, at flere og flere af landsbyens indbyggere indgår ægteskab med børn, men de er ikke opmærksomme på problemerne, det medfører, fordi de mangler uddannelse. Når børn bliver gift, bliver de tvunget til at gå ud af skolen, og det betyder et liv i fattigdom med øget risiko for vold i hjemmet, mishandling, helbredsproblemer og tidlig død.

Men et program fra TWR hjælper Dhriti og andre til at kompensere for den manglende skolegang og den tabte mulighed for at lære at læse. ”Kvinder med Håb”-programmet er virkelig effektivt i den måde, hvorpå det hjælper med at forandre vores liv.”

Lærer både om sundhed og evangeliet

”Når KmH programmet sendes, lærer vi om sundhed, og vi får åndelig oplæring,” siger hun. ”Det giver mig hjælp til at forbedre mig selv, min familie og mit lokalsamfund. Vi har også lært det sande evangelium at kende, som adskiller sig fra det strenge sæt af juridiske regler og love, vi er blevet lært at følge.”

Dhriti forklarer, at indbyggerne i landsbyen i mange år har søgt efter at finde en måde, hvorpå de kunne lære nye ting. Nu har hun og andre fået et bedre liv. De har overvundet mange nedslående kampe ved at tilegne sig den praktiske og åndelig viden, som de har hørt i radioen.

”I dag er min drøm opfyldt på grund af Guds nåde”, siger Dhriti, ”og på grund af KmH-programmet.”

Er det ikke fantastisk at vide, hvordan et radioprogram, som er produceret med Helligåndens hjælp, kan forbedre livet for mennesker, der engang følte sig håbløse på grund af manglende uddannelse? KmH har bidraget til at udfylde dette tomrum.

Bøn for uddannelse

I januar måned 2020 sætter den månedlige bedekalender, som er tilknyttet projektet “Kvinder med Håb”, fokus på bøn for uddannelse. Du kan hente den her:

Foto: Pixabay
Kilde: TWR