En frelsende stemme i dagens Kina

Voice of Salvation

Norea har i mange år støttet ”Voice of Salvation” (en frelsende stemme) for at være med til at sprede Guds Ord i Kina. Brad Yu, som er leder af radiostationen på Taiwan, fortæller her om forandringer i Kina, både i samfundet og på det åndelige plan.

 

Kina er i dag en betydelig supermagt i verden, både økonomisk, militært, og når det gælder infrastruktur, siger Brad Yu. Siden 2009 er mange blevet rigere og mere indflydelsesrige, men fremgangen har en bagside for den enkelte: Mindre tid med familien, psykisk sygdom, opløste ægteskaber og social ustabilitet. Udadtil er Kina stærkt, men landet står over for udfordringer internt. Folket stiller højere krav til frihed og demokrati, og her er internettet en medvirkende faktor. Den kinesiske regering har håndteret situationen ved at lave nye regler for stabilitet og sikkerhed. Da Xi Jinping blev præsident i 2012, blev der indført nye religiøse begrænsninger i landet.

Den i forvejen hurtige stigning i antallet af kristne sker fortsat, og i dag anslås det, at der er 70-80 millioner kristne i landet. Ifølge vidnesbyrd fra præster i Kina, har regeringen opdaget, at kristne faktisk bidrager til social stabilitet. Myndigheder i Kina er derfor positive over for, at antallet af kristne vokser, siger Brad. Men samtidig er de bekymrede for, om de kristne får for meget indflydelse. Der mangler ikke udfordringer på det åndelige område.

Kirkens udfordringer

Jeg mener, at materialisme og sekularisering er blandt de største udfordringer for kirken i dag, siger Brad.

Mange søger den såkaldte Tre-Selv-Kirke, der er godkendt af staten, og som derfor er let at finde. Husmenigheder vokser også hurtigt, især der hvor kristne lever troen ud i hverdagen. Mennesker omkring dem bliver påvirket deraf og er villige til at følge dem til undergrundskirken, som ellers ikke er let at finde. Men generelt slår de åndelige ledere og præster ikke til, og de står ofte rådvilde over for nye udfordringer.

Brad fortæller, at internettet er slået igennem på alle områder i Kina. En ”moderne” kristen i Kina i dag har en smartphone, lige som i Danmark. Men den store mængde af information giver bekymringer for den, der søger sandheden, fordi man ikke har tilstrækkelig kundskab om, hvad man skal tro på. Vranglære er kommet til Kina gennem de moderne medieplatforme.

Det er yderst vigtigt, at vi bruger disse moderne medieplatforme, når vi forkynder evangeliet og underviser den almindelige kineser i Bibelen, pointerer Brad.

Vision om at nå alle kinesere

Voice of Salvation (VoS) blev grundlagt i Taiwan i 1974. Det var en missionær fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Bjørn Brudeli, som fik visionen om at nå alle kinesere i verden. Gennem radioprogrammer for børn, unge og familier ville man lade en frelsende stemme lyde. Norea Mediemission i Danmark har gennem mange år støttet programmer fra VoS, blandt andre børneprogrammet ”Popcorn”, ungdomsprogrammet ”Awake with the Angels” og familieprogrammet ”Our Time”. Ud over radioprogrammer uddeler man CD’er med undervisning og vidnesbyrd, som spredes både i Kina og over hele verden.

I dag kan man søge kristent indhold på internettet, hvis man er interesseret i det, det er ikke noget problem. Vores opgave er at tilvejebringe evangeliske programmer, som kan lede mennesker til Kristus og undervise dem i troen ud fra Bibelen. Der findes rigelige ressourcer, men er de troværdige? Det har været vores opgave helt fra starten at forkynde Ordet i ånd og sandhed, understreger Brad.

Voice of Salvation har i alle årene produceret deres programmer i Taiwan, og de er blevet sendt ind i Kina via kortbølge. Men i de senere år er de også blevet sendt via internettet.

Kilde og foto: noreasverige.se

 

Du kan læse mere om Kina og andre lande i Nordøstasien i den kommende måneds bedekalender fra “Kvinder med Håb”.

Her kan du også finde bedeemner, som er aktuelle for Kina.

https://usercontent.one/wp/norea.dk/wp-content/uploads/2018/02/KmH_bedekalender_marts_2018.pdf?media=1714981560