Healing Voice gør en forskel for den enkelte, for familien og lokalsamfundet

En ung kvinde havde lidt af fistler i et år, da Healing Voice teamet fandt hende. Hun havde gemt sig i et rum. Hendes mand havde forladt hende og var blevet gift med en anden kvinde. Teamet tog hende med til Jinka Hospital, hvor hun fik det behandlet, og efterfølgende er hun blevet rask.

Healing Voice startede i 2016. Projektet dækker den sydlige dele af Ari-samfundet, som består af omkring 250.000 mennesker. Hovedparten af befolkningen lever stadig et traditionelt liv. Der findes mange skadelige praksisser i Ari-samfundet, som man forsøger at adressere gennem en drama-serie og gennem besøg rent fysisk. Der er ansat fire fuldtids socialarbejdere. Drama-serien har 10 afsnit, som er fyldt med meget forskellig og værdifuld information, samt evangeliets budskab.

Strategien, som der bruges, er at danne grupper af forskellige størrelse. Det kan være 5 til 10 enkeltpersoner. Både kvinder og mænd kan være med. Grupperne er blevet organiseret på forskellige steder som f.eks. skoler, hospitaler, sundhedsstationer, kirker, hos naboer og ved sociale samlinger.

Mange lyttere

Siden januar 2016, hvor det begyndte, har over to et halvt tusind personer lyttet til hele serien med alle ti afsnit. Ud af disse er de fleste kvinder, og men også mænd lytter med. Grupperne findes næsten overalt i den sydlige del af Ari-regionen. Antallet af lyttere stiger gradvist, i takt med at Healing Voice bliver mere og mere kendt i lokalsamfundet.

Der kommer rapporter fra socialarbejderne hver eneste måned. De indsamler tilbagemeldinger fra lytterne. Rapporterne viser, at projektet kører godt blandt lokalbefolkningen. De fortæller også, at mange kvinder og mænds liv allerede er blevet forandret og forbedret. Budskabet i dramaerne har allerede igangsat diskussioner blandt familiemedlemmer. Især blandt ægtepar, men også blandt øvrige familiemedlemmer udvikles en ny vane, hvor man kan diskutere vigtige emner, der vedrører familielivet og lignende. Dette har betydning for det sociale liv i lokalsamfundet, hvor andre begynder at stille spørgsmål til dem om forandringen i deres liv og især om ting, der vedrører forholdet mellem mand og kone. Folk begynder at diskutere vigtige emner åbent. Dette finder sted i flere lag af samfundet.

Hjælp på mange måder

Efter at have lyttet til alle afsnittene var der nogle kvinder, som afslørede, at de havde udviklet fistula, og de blev derfor henvist til hospitalet i Jinka. Blandt andet var der en ung kvinde, som havde lidt af fistler i et år, da Healing Voice teamet fandt hende. Hun havde gemt sig i et rum. Hendes mand havde forladt hende og var blevet gift med en anden kvinde. Teamet tog hende med til Jinka Hospital, hvor hun fik det behandlet, og efterfølgende er hun blevet rask.

Nogle af mændene har spurgt om hjælp til deres hustruers problemer. Der var også tilfælde med STD (seksuelt overførte sygdomme), som blev sendt videre til sundhedscentrene. Alle disse tilfælde blev behandlet, og de er nu raske. Nogle kvinder, som var meget fattige, er blevet hjulpet økonomisk. Alle kvinder, som har lyttet til afsnittene har efterfølgende besluttet og lovet, at de vil tage hen til et sundhedscenter, hver eneste gang de føler sig syge, eller er blevet gravide. Nogle har også lovet, at de vil rådgive deres naboer om det, de har lært fra drama-afsnittene.

Nogle mænd har ændret deres planer om at gifte sig med flere koner, efter at de har lyttet til Healing Voice. Nogle mænd har også indset, at de har behandlet deres hustruer forkert og har nu lovet, at de vil beskytte og elske dem fremover. Alle mænd har bekræftet, at det er synd og helt forkert at bortføre kvinder for at indgå ægteskab med dem. De har fordømt det og afgivet løfte om at oplære andre mænd om det.

Fremtiden

Udbyttet af denne drama-serie har opmuntret teamet til at begynde planlægning om at kunne bruge den i andre områder, men det kræver oversættelse til andre sprog-grupper. Bed om ressourcer til at kunne gøre dette.

Kilde: Rapport fra TWR Women of Hope