Kina: Tvang og overvågning

I juli måneds nyhedsbrev skrev vi ud til Noreas venner om den aktuelle situation for Kinas kristne efter landets seneste stramning af lovgivningen på internet-området. En stramning der inkluderede forbud mod på nogen måde at benytte internettet til at sprede religiøst indhold eller arrangere religiøse samlinger, hvad der naturligvis har haft stor negativ betydning for undergrundskirken og husmenighederne. Denne artikel giver et indblik i de metoder, som det såkaldte “cyberpoliti” benytter.

En medarbejder hos Noreas samarbejdspartner, Voice of Salvation (VOS), fortæller: ”På et tidspunkt blev en kirke i Beijing lukket ned. Medlemmerne blev tvunget til at melde sig ind i en WeChat-gruppe styret af politiet, så politiet kunne overvåge de beskeder, de sender til deres venner, og bede dem om at slette visse beskeder.”

Villig til at hjælpe

Som eksempel på at “cyberpolitiet” har været aktivt længe inden ikrafttrædelsen af den nye internet-lov i maj 2022, fortæller medarbejderen fra VOS: “I maj 2016 lykkedes det os i VOS at oprette en offentlig WeChat-konto i Kina med hjælp fra en lytter i Beijing. Kontoen blev oprettet i hendes rigtige navn, ID, bankoplysninger osv. Så faktisk var det en risiko for hende. Hvis kontoen brød nogen love, ville hun komme i problemer. Men trods det var hun villig til at hjælpe, og vi takkede Gud så meget. Via WeChat-kontoen kunne vi udsende vores evangeliserende programmer og endda få umiddelbar respons direkte fra lytterne.”

Børneprogram går i fælden

“I september 2020 begyndte vores WeChat-konto imidlertid at modtage nogle advarsler. Vi gættede på at “cyberpolitiet” benyttede sig af teknologi, der opfangede bestemte ord i WeChat-systemet. I første omgang drejede advarslerne sig om vores børneprogram “Children Bible Stories” (Bibelhistorier for børn). Vi diskuterede situationen med FEBC Hong Kong, der står for at transmittere vores radioprogrammer. De foreslog at vi ændrede programmets navn til “Little Sheep Bible Stories” (Bibelhistorier for små får), for Kina tillader ikke at prædike evangeliet for personer under 18 år. Det gjorde vi så. Og advarslerne forsvandt i et par ugers tid. Men senere dukkede de op igen. Denne gang besluttede vi at slette “Little Sheep Bible Stories” fra vores programliste på WeChat-kontoen. Igen forsvandt advarslerne i et par uger. Men senere kom de igen, og denne gang kunne vi ikke finde ud af hvorfor.”

Mister vigtig platform

“Lytteren i Beijing, som havde hjulpet os med at oprette kontoen, meddelte os, at hun var bekymret, ja endda bange, fordi hun også modtog advarslerne på sin mobiltelefon, samtidig som de nåede os. Hun sagde, at hun ikke kunne fortsætte på den måde længere. Hun ønskede at trække sig fra opgaven med at være den, som stod til ansvar for kontoen. Ellers frygtede hun, at hun og hendes familie ville være i fare. Derfor kunne vi ikke gøre andet end at ophøre med at benytte kontoen siden maj 2021.” Dermed mistede VOS altså denne enormt gode mulighed for at udbrede kendskabet til deres programmer, samt at være i umiddelbar kontakt med lytterne.

“Vi kender aldrig deres regler”

En missionær i Fastlandskina, pastor A, fortæller, at “cyberpolitiet” netop i maj og juni 2021, som en del af forberedelsen på ikrafttrædelsen af den kommende nye lov, slog hårdt ned på forskellige hjemmesider, elektroniske magasiner og sider med lydmateriale for at fjerne religiøst indhold fra internettet: “WeChat, som er den mest indflydelsesrige mobilapp i Kina, var den sidste platform, der kom under behandling. Derfor vidste de kristne WeChat-brugere allerede inden loven trådte i kraft, hvad de måtte gøre: De meldte sig ud af og lukkede større chatgrupper med flere end 500 medlemmer, der kunne tiltrække sig opmærksomhed og have større indflydelse. Hvis ikke de gjorde det, kunne “cyberpolitiet” slette de store WeChat-grupper og endda rense gruppernes fil-lagre.”

I nogle tilfælde bliver hjemmesider eller chatgrupper imidlertid lukket helt uden begrundelse, hvilket skaber usikkerhed og bekymring blandt de kristne. ”Vi kender aldrig deres regler,” slutter pastor A.

 


Bedeemner:

Bed for de forfulgte kristne i Kina. Bed om, at de må finde fællesskab og støtte i hinanden, og at undergrundsmenighederne må vokse sig stærke og blomstre, trods de risici de løber. Bed for, at Guds kærlighed og fred må fylde deres hjerter, selv i mødet med forfølgelse og frygt, og at de må finde håb og trøst i deres tro.

Bed for kinesiske børn. Der er næsten ingen mulighed for at fortælle dem om Jesus. Bed Gud, som har al magt, om at gribe ind og skabe mulighed for, at børn kan høre om verdens frelser.

Bed om frimodighed til bibeltro præster og forkyndere, som risikerer bøder, fængselsstraffe eller det, der er værre, hvis de siger noget, som ikke er i tråd med landets restriktive love.
Tak for radiobølger. Internet-drevne tiltag kan bremses, men evangeliet via radiobølger kan ikke stoppes.

Bed om at Gud vil stoppe den voksende sekularisering, og skabe vækkelse i Kina.

 

Billede af NoreaNyt

Læs flere spændende historier fra mediearbejdet i NoreaNyt.

Du kan også lytte til en (AI) oplæst version af NoreaNyt på Norea.dk