Lovsang er ikke nok – vi må studere Guds ord

Den svindende kristne befolkning i Mellemøsten og Nordafrika risikerer at uddø – eller gør den?

Det var en masseudvandring der kom i bølger. Kristne udvandrede fra Mellemøsten i håb om bedre uddannelser, jobmuligheder, lighed, personlige friheder og retten til grundlæggende fysisk sikkerhed.

Fra 1910 til 2010 faldt antallet af kristne i regionen fra 13,6 procent til 4,2 procent og denne udvikling forventes desværre at fortsætte.

 

Den mellemøstlige jord kan synes øde, gold og uden håb, men netop i dette barske miljø spirer Guds kirke frem. Algeriets lille undergrunds kirke ekspanderer eksponentielt og hurtigt. Iran har den hurtigst voksende husmenighedsbevægelse i verden, og i det hårdt prøvede Afghanistan, vender nye mennesker om, og følger Jesus, hver eneste måned.

I Sudan er et lille kor, kaldet The Candelight Choir, et skinnende eksempel på at der er håb for kirken i Mellemøsten og Nordafrika. Koret deltog for nyligt i SAT-7 ARABIC-programmet ’Keep on singing’ og det 32 mand store kor modtog ikke finansiel kompensation for deres medvirken. Tværtimod bidrager korets deltagere finansielt til koret fra deres egne lommer, for at holde koret i live, samtidig med at de har fuldtidsjobs og familier at tage sig af.

Et af korets medlemmer, Mido,er midt i trediverne og far til to. Han fortæller at lovsang har gennemslagskraft fordi afrikanske børn vokser op med musik og identificerer sig med de melodier de hører. Alligevel kan mission på denne vis kun nå ud til en begrænset skare.

’SAT-7 løfter en stor byrde for en mellemøstlige kirke, fordi kirken kun kan nå ud til et begrænset antal mennesker’, siger Mido, ’Men nu bruger medierne teknologien til at nå et bredt publikum.’

Mido reflekterer over hvad kirken i Sudan har brug for, for at overleve:

’De kristne i Sudan har brug for at få et dybere kendskab til Bibelen. Hvis folk kun overfladisk kender Guds ord, så er de svage og gør kirken svag. Lovsang alene er ikke nok. Vi skal opfordre folk til at studere Guds ord.’

Midos ord er ikke kun relevante i Sudan, men mange steder i verden. SAT-7 har mulighed for at gøre Guds Ord tilgængeligt for troende i Mellemøsten og Nordafrika. Sat-7 kan gennem de programmer de sender styrke kirken og du kan være med i forbøn for arbejdet.