På besøg hos en nødlidende familie

Kvinder med Håb teamet i Albanien tager jævnligt på besøg hos familier, som har svært ved at klare de daglige behov selv. Teamet medbringer mad, tøj og en solcelle drevet radio til hver familie.

I foråret 2019 besøgte de en familie bestående af Suzana på 55 år, hendes mand og deres to døtre på henholdsvis 19 og 16 år. Den yngste på 16 år er autist.

Suzanas mand var ude for en arbejdsulykke for fem år siden, og han har siddet i rullestol i lang tid derefter. Det betød faktisk, at de havde to kørestolsbrugere i familien på samme tid. Faderen og den yngste datter. Denne situation fik dem til at udvandre til Sverige, hvor de opholdt sig i to år.

Familien fortæller, at de i Sverige fik en rigtig god hjælp til deres yngste datter Albana. Behandlingen gjorde, at Albana, som tidligere sad i rullestol, fik lært at gå, tale, vaske sig selv og endda at lave mad.

Da de vendte tilbage til Albanien, var de mere end fattige. De havde ikke noget hjem og intet arbejde. Derfor lejede de et hus og måtte begynde helt forfra.

Suzana er nødt til at blive hjemme hos den yngste datter, mens manden gør en stor indsats for at finde arbejde. Det er kun lykkedes at finde midlertidige jobs. Den ældste datter går fortsat i skole. Forholdene, som de lever under, er usle, og huset ser ud som om, at det kan falde sammen når som helst. Mandens midlertidige jobs giver ikke penge nok.

Staten yder ikke gratis hjælp til Albana, så hun har ikke været i behandling, siden de opholdt sig i Sverige, og det gør, at hendes situation ikke er særlig god.

KmH-teamet har, efter at have lært familien at kende, forsøgt at kontakte forskellige organisationer, som yder behandling for autister, men trods adskillige besøg er det endnu ikke lykkedes at finde nogen, som gør det gratis. Teamet arbejder fortsat på sagen, og de håber, at finde nogen, som i hvert fald kan give Albana behandling en til to gange om ugen.

Familien er meget åbne over for det, som har med Gud at gøre, og teamet har skabt kontakt mellem familien og en lokal kirke i nærheden. Der er bare det problem, at Albana kan blive aggressiv, og det kan være en hindring for familien i at komme i kirke. De har dog besøgt kirken to gange, og de lytter til radioprogrammerne fra TWR Albania. Suzana fortæller, at Albana rigtig godt kan lide sangene i programmerne, og at hun er begyndt at synge nogle af sangene.

Bed om at familien må lære Jesus at kende. Bed om at Albana må få den behandling, hun har brug for.

Kilde: TWR Albania
Foto: Jesper Noer, Norea Mediemission