Roma: Ingen tog sig af mig

Illustrationsfoto: Norea Mediemission

Mediemission giver mulighed for at dele ord med andre. Ord, som kan hjælpe mennesker i deres daglige liv, og ord, som kan give dem håb om det evige liv. Sammen med organisationen IKONOS, spreder Norea håb og evangelie til stigmatiserede romaer i Serbien.

For Mirela, som er opvokset i et roma-samfund, blev kristne radioprogrammer på hendes eget sprog, romani, et redskab til at lære Gud at kende og et kærligt skub mod en ny og bedre fremtid.

Mirela er i dag 27 år gammel, men barndomsminderne står stadig lysende klart i hendes erindring:

”Min barndom var meget vanskelig. Mine forældre var skilt, og jeg boede sammen med min mor og stedfar i en stor familie. Ingen tog sig af mig. Jeg var ofte sulten og beskidt, og min stedfar råbte ad mig og slog mig næsten hver dag. Min mor var syg og tog sig ikke af mig. Jeg følte ingen kærlighed eller accept, og derfor græd jeg meget.
Jeg gik kun sjældent i skole, for ingen insisterede på, at jeg skulle tage af sted. Piger i vores nabolag får ofte ikke engang færdiggjort grundskolen, men bliver gift eller begynder at leve et umoralsk og udsvævende liv.”

Radio for romaer

Mirelas historie er desværre ikke unik, for selvom opmærksomheden omkring roma-folkets situation er forbedret, lider de stadig under diskrimination, dårlig uddannelse, tidlige ægteskaber og brud på basale menneskerettigheder.

Norea ønsker også at nå mennesker som Mirela, og derfor støtter vi produktionen af radioprogrammerne ’Peace to Roma’ og ’The Voice of Roma’ i Serbien.

Radioprogrammer er en rigtig god måde at introducere romaer for evangeliet på, for mange af dem, som bor i roma-samfund, er bange for at opsøge kirken på grund af den fordømmelse, de risikerer at møde fra deres samfund og familie.
Gennem radioen kan de lære Gud at kende, og senere, når de er kommet til tro, forsvinder deres frygt og skam over at komme i kirke og de bliver ofte vidner for andre om Guds kærlighed.

En kærlig Gud

Denne kærlighed fik Mirela også lov til at møde.

”En af mine venner begyndte at fortælle mig om Kristus og hans kærlighed,” fortæller hun. ”Det rørte mit hjerte, og for første gang i mit liv gik det op for mig, at der er nogen, som virkelig elsker mig, og som bekymrer sig om mig.
Jeg indså, at mit liv ikke skulle være en gentagelse af mine forældres liv. Jeg gik i kirke og lyttede fast til radioprogrammer på romani sammen med en gruppe af unge mennesker. Disse programmer var en stor inspiration for mig, for de lærte mig nye ting om Gud, og de motiverede mig også til at starte et nyt liv.”

Mirela vendte tilbage til skolebænken og fuldførte både grundskole og gymnasie, og hendes ønske er, at andre roma-børn må få lov til at få et livsforandrende møde med Jesus.

”Gud har velsignet mit liv og gjort, at jeg har fundet et godt job og en vidunderlig mand, som også er kristen. Nu har jeg det, som jeg altid har drømt om. Det er derfor jeg ønsker, at andre unge mennesker skal forstå, at Kristus er dén, som forandrer liv og løfter folk op af mudderet”.


Romafolket er den tredjestørste etniske gruppe i Serbien, med et befolkningstal på 147.604 (2,1%) ifølge 2011 konsensus. På grund af mangelfulde registreringer af fødsler, og andre faktorer, er dette officielle tal dog formentlig undervurderet. Estimater som korrigerer for dette mørketal, tyder på at Serbien er et af de lande i Europa med den største roma befolkning.

Kilde: Wikipedia