30 dage i bøn 2022 – dag 23

24. APRIL – DAG 23

Unået og ukontaktet: Jaaliin-folket i Sudan

Jaaliin-folket fra Sudan nedstammer fra en af de tidligste kendte civilisationer. Deres slægt går tilbage til profeten Muhammed, og de var oprindelig nubiere, som sidenhen blev arabiseret og nu udgør den største arabiske befolkning i Sudan.
Der er fire millioner Jaaliin (også kendt som Gaaliin, tillige med andre stavemåder), og de boede oprindeligt langs med de varme, tørre bredder af Nilens bassin i det nordlige Sudan, hvor de dyrkede agerbrug. Mange er flyttet ind i byerne, men de bevarer et stærkt bånd til deres hjemområde og til deres folk. Oftest gifter de sig inden for stammen og lever i samfund med andre Jaaliin-medlemmer.

Identitet er et vigtigt emne for mange af Jaaliin-folket. De lægger vægt på afstamningen fra Muhammed; noget som er vigtigere end det at være etnisk araber. Men at være araber er også vigtigt, eftersom Jaaliin-stammen har assimileret det arabiske sprog, den arabiske kultur samt deres sunni-islam. Udenfor Sudan betragtes Jaaliin-stammen dog ofte som “afrikansk”, ud fra deres placering på dette kontinent. Forbindelserne til disse og andre identiteter varierer fra familie til familie, hvis de er emigreret. Men uanset hvordan de identificerer sig, er Jaaliin-folket, på grund af dets indflydelse og størrelse, en vigtig strategisk gruppe, når det gælder udbredelsen af evangeliet i Sudan.
Jaaliin-stammen er en af de største befolkninger på listen over unåede og ukontaktede folkegrupper. Der er ingen kendte kristne iblandt dem og ingen kendte indsatser for at omvende dem til kristendommen. Der er visse materialer tilgængelig på deres sprog, som kunne bruges til at fortælle dem evangeliet, men de befinder sig i et område ramt af fattigdom og uro, hvilket gør det vanskeligt at etablere en kristen arbejdsindsats.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at kristne grupper i dette område, som ønsker at tage kontakt til Jaaliin-stammen, må få de muligheder og resurser der skal til for at skabe disciple af Jesus. (ApG 1,8)
  • Bed for medlemmer af Jaaliin-stammen, som har indflydelsesrige stillinger, om at de må være fortalere for fred. (Jak 3,17-18)
  • Bed om at medlemmerne af Jaaliin-stammen må finde frem til deres identitet i Kristus. (Ef 4,20-24)

 

Hent bedefolderen som pdf