30 dage i bøn 2022 – dag 31

2. MAJ – DAG 31

Et kig fremad: Hvordan kan vi bede?

Når vi ser tilbage på, hvad Gud har gjort i løbet af de seneste 30 år, og betragter verdens tilstand i dag, får vi en ide om, hvad fremtiden rummer for det kristne vidnesbyrd til muslimer i det kommende årti.

Med disse og andre mulige udviklinger, vil der opstå behov for stærkere tillid og håb om en lovende fremtid.

Om natten den 11. marts, 1812, rasede en altødelæggende brand gennem en lagerbygning i Serampore i Indien. I løbet af få timer gik oversættelser af det Nye Testamente til fjorten forskellige sprog tabt, uden nogen form for sikkerhedskopi. Også tolv hundrede rispapir og andre uvurderlige manuskripter gik tabt. Heldigvis blev trykpressen reddet, og i løbet af få dage var de legendariske missionærer, William Carey, Joshua Marshman og William Ward tilbage ved oversættelsesarbejdet. I tiden efter udgav de oversættelser af det Nye Testamente til otteogtredive sprog. Deres arbejde blev også til inspiration for Henry Martyn i Patna og hans første oversættelse til urdu af Det Nye Testamente til muslimer.

En forfærdelig brand kunne ikke standse Carey og hans venner. Ej heller kunne utallige andre tab, deriblandt af deres kære; misforståelser, de britiske autoriteters modvilje, sygdom og meget mere. Faktisk siges det, at Carey på et særligt vanskeligt tidspunkt i sit liv i Serampore, måske efter denne brand, udtalte ordene: ‘Fremtiden er lige så lys som Guds løfter’.

Uanset hvad 2020’erne bringer, må vi have tillid til en fremtid lige så lys som Guds løfter, når vi fortsætter med at bede for verdens muslimer.

Dr. Steve Cochrane har arbejdet med relationer mellem kristne og muslimer i Sydasien i over 35 år, som missionær, historiker, forsker og ven. Læs mere på hans blog:
www.stevecochrane823.com.

 

Her er nogle ting, vi kan bede for:

  • At flere kristne med muslimsk baggrund vil følge Jesus og tage del i kristent lederskab verden over
  • Dermed også den øgede forfølgelse af disse kristne samt andre vidner for den kristne tro
  • Fortsatte bevægelser for forsoning blandt muslimer og kristne
  • At endnu flere kristne, fra alle nationer, kaldes til at fortælle muslimer om deres tro både lokalt og globalt
  • Den øgede globale ustabilitet, forårsaget af konflikter og miljøforandringer