30 dage i bøn 2022 – dag 26

27. APRIL – DAG 26

Panthayerne i Myanmar

I den gamle burmesiske kongeby Mandalay, tæt på paladset, de gyldne pagoder og buddhistiske klostre, findes en uventet seværdighed: En moské i kinesisk stil. Den blev bygget i 1868 af det muslimske hui-folk fra den kinesiske naboprovins Yunnan. Huierne, der kaldes panthay på burmesisk, ankom til det nuværende Myanmar som handelsfolk. De bosatte sig permanent og fik tilladelse til at opføre moskéen. I senere år flygtede tusindvis af panthayer over den burmesiske grænse fra voldelige konflikter i Yunnan.

I dag anslås det, at 30.000-50.000 panthayer lever i det nordlige Myanmar. Ma Pyu er en af dem. Hun er en ung, veluddannet kvinde, som praktiserer en moderat udgave af islam, og hun er endnu ugift. Som traditionen foreskriver, leder hendes forældre efter en passend eægtemand til Ma Pyu. Imidlertid kan de ikke finde nogen inden for det lille panthay-samfund, som passer til hende med hensyn til alder, uddannelsesniveau og social status.

Adspurgt om han ville overveje at kigge efter en muslimsk brudgom med en anden etnisk baggrund, såsom burmesisk eller indisk, svarer Ma Pyus far: “Aldrig! Så ville jeg hellere tage en kinesisk buddhist!” Panthayerne er dybt rodfæstet i den kinesiske kultur og det kinesiske sprog. Panthayerne møder mindre diskrimination fra den burmesiske majoritets side end rohingya-folket eller andre muslimske folkegrupper i området.

Indtil nu er der ingen kendte indsatser for at præsentere panthayerne for evangeliet. Et militærkup i februar 2021 samt Covid-19-restriktioner hindrer yderligere adgang til Myanmar.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at Gud må kalde arbejdere til at tjene blandt panthayerne, og at de må få adgang til Myanmar og til panthayernes samfund. (Luk 10,2)
  • Bed om at Gud må forberede mange panthayers hjerter, så hans ord kan falde i god jord og bære megen frugt. (Mark 4,8)
  • Bed om at mange panthayer vil få Guds ord at høre på deres eget sprog, gennem indsigtsfulde og vise vidner om Jesus. (2 Pet 3,9)

 

Hent bedefolderen som pdf