30 dage i bøn 2022 – intro 4

Bed for de glemte

I de 30 år, vi har udgivet bedeplaner i forbindelse med ramadanen, har vi arrangeret
forbøn for hundredvis af muslimske samfund. Vi har bedt for folkegrupper i alle størrelser, nationalbefolkninger, migrantgrupper, subkulturer og sekter. I dette vores 30. år vil vi fokusere på de samfund, som vi ikke har bedt nok for.

Unået, ukontaktet …

Der er 1,8 milliarder muslimer i verden, og langt størstedelen af dem har ikke hørt evangeliet. I denne udgave bringes artikler, der fremhæver nogle af de største muslimske grupper, hvor der ikke vides at være nogen kristne iblandt (hvorfor de betegnes unåede), og hvor der ikke vides af nogen indsats for at gøre dem til Kristi disciple (hvorfor de betegnes ukontaktede).

Ukendt …

Vi har bedt vores bidragydere om at sende os bedeemner om grupper, der ofte bliver overset, fordi de befinder sig for langt borte, eller udgør for stor en udfordring. Nogle er meget små befolkningsgrupper; andre er store, men har et overvældende behov. Nogle af disse glemte grupper kendetegnes ved at være særligt vanskelige at komme i kontakt med. Nogle af dem har ingen kristne vidner, som vi ved af. Alle har de brug for vores forbøn.

Ikke længere …!

Men vi vil også gerne have noget at glæde os lidt over i denne udgivelse, så vi har også medtaget artikler, der skildrer grupper, vi har bedt for tidligere, så du kan se, hvilken forskel vores bønner gør, og dele hvordan Gud handler ude i de samfund, vi har bedt for i de forgangne år. Vi håber, du vil lade dig inspirere af historierne til at bede for muslimer, som endnu har til gode at møde budskabet om Jesus.

Tilbageblik på 3 årtier

Og sidst har vi medtaget nogle artikler af Dr. Steve Cochrane, et af de mennesker, der grundlagde 30 dage i bøn for den muslimske verden, og som stadig er involveret i bedeplanen. Han deler sine tanker om, hvordan forkyndelsen for muslimer har udviklet sig gennem hvert årti og hvilke betydelige ændringer, der er sket, og belyser hvordan fremtiden kan se ud, når vi bliver ved med at bede for muslimer.

 

 

Hent bedefolderen som pdf