Afghanistan

Dag 23 – 13. april

Lige siden Taliban overtog Kabul i august 2021, er spændingerne mellem de forskellige folkegrupper i Afghanistan vokset. Der er mere end et dusin forskellige etniske grupper i Afghanistan med hver deres eget sprog, traditioner, værdier og orientering indenfor islam. Taliban, som overvejende er af pashtun-folket, har domineret de øvrige etniciteter.

Diar og Aziz arbejder på samme kontor. Diar er pashtun, et folk, der lægger vægt på familie og stammetraditioner, og følger de forventninger og det pres, der kommer fra deres samfund. Ligesom de fleste andre pashtun’er, træffer han ikke beslutninger uafhængigt, men ud fra stammens idealer.

Aziz er tadsjiker. Folket i hans hjemland i bjergene forsvarede aktivt deres frihed under det første Taliban-regime og øver nu igen modstand. Gennem årene har mange krigere på begge sider mistet livet. Fra barnsben har Aziz været vant til at kæmpe for sin frihed og for sit folks rettigheder. Han har mistet så mange slægtninge og venner, at han ikke længere sørger over at miste nogen.

På kontoret ødelagde deres forskelligheder gradvist forholdet mellem Diar og Aziz. Vittigheder blev misforstået og simple spørgsmål fejlopfattet som personlige angreb. Deres respektive kulturer havde lært dem, at hævn var det middel, de skulle benytte til at beskytte deres ære, opnå accept og skabe retfærdighed. Både Diar og Aziz tænkte på hævn frem for fred.

Men så hørte de om Jesu lære og tilgivelsens mulighed. Og de besluttede begge at tilgive hinanden og arbejde sammen for fred i deres land.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Bed om at de forskellige etniske grupper i Afghanistan må stræbe efter fred og enhed i deres land
  • Bed om at flere muslimer i Afghanistan må finde frem til Jesus, vor Freds Fyrste
  • Bed om frihed for de forskellige stammer og folkegrupper under Jesu Kristi myndighed og nåde

 

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

Johs. 8,36

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)