Malaysia

Dag 26 – 16. april

Omkring 1,5 millioner af pattani malay-folket bor i området omkring grænsen mellem Thailand og Malaysia, men ikke engang 0,01% af dem har hørt om Jesus. Som religiøst mindretal i Malaysia er de meget fromme, endnu mere fromme end muslimer i de sydøstasiatiske lande med muslimsk majoritet. Denne trossamfundsbundne identitet gør det svært for pattani-folket at undersøge andre religioner.

Susu hørte om Jesus, da hun arbejdede som oversætter for en kristen gruppe. Hun fandt en forunderlig fred ved at bede i Jesu navn, og hans kærlighed har genoprettet hendes liv og hendes forhold til andre. Det er for eksempel ret almindeligt i hendes kultur at søge hævn over dem, der gør én ondt. Men da Susus kolleger talte dårligt om hende, valgte hun at tilgive dem med fred og glæde i hjertet.

Susu har været tilbageholdende med at fortælle om sin tro på Jesus til sin ægtemand, selv om han er den person, der står hende nærmest. De har to sønner, og hun beder som regel sammen med dem, og tager dem med til hemmelige, kristne møder. Efterhånden som hun lærer Guds Ord bedre at kende og bliver opmuntret af andre kristne, beder hun for at opbygge en familie, hvor Jesus er i centrum.

 

Hvordan kan vi bede?

  • Sig Gud tak for, at evangeliet forandrer liv, familier og lokalsamfund, og bed om at flere muslimske pattani’er må høre det
  • Bed om at de hemmelige kristne i Malaysia må få visdom og mod til at fortælle om Jesu lære til andre
  • Bed om god oplæring for de kristne i Malaysia, så de kan være kraftfulde vidner for deres familier og lokalsamfund

 

Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt …

1 Pet. 3,15

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)