30 dage i bøn 2023 – Intro 1

Velkommen til 30 dage i bøn for den muslimske verden 2023

At bede med glæde

De sidste par år har verden stået overfor udfordrende situationer. De globale såvel som lokale følger af corona-pandemien, krige, inflation og andre lurende kriser, truer med at overvælde os. Vi kan ofte føle os ligesom forfatteren af Romerbrevet 8,26, som bekendte: ”For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.”

Teamet bag 30 dage forbereder indholdet af bedefolderen flere måneder i forvejen, uden at vide hvad der kommer til at ske næste gang, ramadanen nærmer sig. Så i år har vi besluttet os for ikke at rette fokus mod tragedier og udfordringer, men i stedet mod håb og glæde. Vi skal selvfølgelig fortsat bede for muslimske folkeslags behov, men i 2023 vil vi lægge vægt på historier om de positive ting, der foregår i de muslimske samfund, og især bede for at flere positive ting vil ske.

Vi skal møde vidnesbyrd fra nyomvendte kristne og nyetablerede kirker. Vi skal høre om samfund, der arbejder sammen for forbedrede leveforhold, og om familier, der investerer i fremtiden. Vi skal møde individer som har udvist mod og næstekærlighed, såvel som grupper, der har arbejdet fokuseret på at nå deres mål til velsignelse for andre. Vi vil takke for det, Herren har gjort, og bede om at mere af hans godhed må nå ud i den muslimske verden.

 

Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

Filipperbrevet 1,3-6