Dag 5: Urdu-talende muslimer

14. marts

Indien har en mangfoldig muslimsk befolkning, der består af forskellige etniske grupper, herunder bengali, tamil, malayali, gujarati og mange andre. Hver gruppe har sin egen unikke kulturelle, sproglige og religiøse praksis. Den mest dominerende muslimske etniske gruppe i Indien er dog de urdu-talende muslimer, som hovedsageligt bor i den nordlige del af landet.

Kulturen blandt urdu-talende muslimer er mangfoldig, da urdu tales af muslimer i forskellige regioner og lande som Indien, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran og dele af Mellemøsten. Kulturen er stærkt påvirket af islamiske traditioner og værdier, men inkorporerer også lokale skikke og traditioner. Urdu-litteratur, -poesi, -musik og -køkken er vigtige aspekter af kulturen.

Antallet af urdu-talende muslimer er svært at estimere, da de er spredt over mange regioner og lande. Det anslås dog, at ca. 65% af muslimerne i Pakistan taler urdu som deres første sprog, og der er også betydelige befolkninger af urdu-talende muslimer i Indien, Bangladesh og Afghanistan. I alt skønnes der at være 230 millioner urdu[1]talende på verdensplan.

Mange urdu-talende muslimer migrerede til Indien fra det nuværende Bangladesh (dengang Østpakistan) under delingen af Indien i 1947. Men de har haft svært ved at få statsborgerskab og er blevet diskrimineret, fordi de er blevet set som outsidere. Med en stigende hindunationalisme i Indien er det muslimske samfund blevet yderligere marginaliseret. Kommunistisk vold og optøjer rettet mod det muslimske samfund er steget, hvilket efterlader urdu-talende muslimer med en følelse af usikkerhed og frygt for fremtiden.


Hvordan kan vi bede?

  • Bed om, at denne store og stort set unåede gruppe må få flere muligheder for at høre evangeliet.
  • Bed om, at hinduer og muslimer må leve sammen i fred, og at kristne må være fredsskabere blandt dem.
  • Bed om, at urdu-talende i alle de lande, hvor de bor, må få adgang til Jesu lære.

Så sagde han til dem: “Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.
2 Petersbrev 3,9

Hent Bedefolderen som PDF (13mb)