Åbne døre for evangeliet på ”safe house” i Albanien

TWR Albania fik i sommers en helt fantastisk chance for at mødes med otte kvinder, der har været udsat for menneskehandel. Kvinderne var i alderen 13-42 år.

I den første uge af august fik Ledi, som er leder af TWR Albania, en helt fantastisk chance for at mødes med otte kvinder, der har været udsat for menneskehandel. TWR Albania fik tilladelse til at arrangere en lejr på et nationalt ”safe house” (sikkert opholdssted), men de måtte dog ikke tale åbent om Gud. Lederen af dette ”safe house” sagde, at de kun måtte tale om Gud, hvis kvinderne selv sagde ja til, at de ønskede at vide mere om Gud.

Ønskede at vide mere om Gud

Ledi, Arta samt en frivillig medarbejder var ledere på lejren, og den første dag viste de kvinderne, som var i alderen 13-42 år, en video, der var blevet produceret ud fra lyd-drama-serien ”Hidden Treasures”. Den handler om en kvinde, som var prostitueret og fik hjælp til at komme ud af det. Kvinderne blev meget berørte af videoen, og tårerne løb ned ad deres kinder.
Ledi spurgte dem herefter, om de kunne tænke sig at høre flere historier som den første, og om de ønskede at vide mere om Gud. Dertil svarede de JA! Det betød, at Ledi, samt de to andre ledere, nu havde lov til åbent at fortælle om Gud på resten af lejren. De præsenterede evangeliet for deltagerne og fik et rigtig godt forhold til dem. Da lejren var slut, græd kvinderne og ville ikke have, at lederne skulle tage af sted.

Mulighed for opfølgning

Ledi spurgte en af medarbejderne i det nationale ”safe house”, om de måtte komme på besøg igen, og hun svarede, at de måske kunne blive mentor for en af kvinderne og tage dem med i byen til en kop kaffe.
Rent tilfældigt mødte Ledi lederen af dette ”safe house”, hvor lejren var blevet afholdt, for nylig. Lederen er ikke kristen. Men hun var åben over for, at Ledi og hendes team kunne møde kvinderne igen. Pris Herren for det!

Bøn for kvinderne på det albanske “safe house”

I december måned er emnet for “Kvinder med Håb” bedekalenderen “Bøn om frelse”. Den tredje december skal vi bede netop disse kvinder i Albanien, som har været udsat for menneskehandel:
3. Bed om, at Gud, vor Far, må hele hjerterne hos de albanske kvinder, der har været udsat for menneskehandel, og som har modtaget ”Hidden Treasures” (Skjulte-Skatte) drama-serien på lydafspillere, samt solcelle-radioer. Bed om, at Han må drage dem til sig, og at de må lære Gud og Hans kærlighed at kende.
Lad os på en særlig måde huske disse albanske kvinder i forbøn i den kommende måned!
Du kan finde bedekalenderen her