Håb og værdighed til mennesker med handicap i Mellemøsten og Nordafrika

Det sociale stigma og skam omkring mennesker med et handicap er meget udbredt i Mellemøsten og Nordafrika, samtidig med at der ikke er meget støtte tilgængeligt, hverken på lokalt og nationalt niveau. Noreas partner, SAT-7, laver programmer som repræsenterer folk med handicaps, og skaber muligheden for at deres historier kan blive hørt, i et samfund som ofte overser dem.

I programmet ”Du er ikke alene”, delte Lana, en seer fra SAT-7 Arabic, historien om sit handicap. Lana har muskelsvind og dette er hendes historie:

”Min kamp begyndte, da jeg blev født. Under fødslen fik jeg en skade, som resulterede i, at jeg de første 10 år af mit liv sad i en kørestol. Efter mange operationer og flere forløb med fysioterapi tog jeg endelig mine første skridt som 10-årig. I dag arbejder jeg som støttelærer i en organisation for mennesker med handicap, og jeg er en opmuntring for de elever, som går i skole der. Der er intet, der står i vejen for mig længere”.

Lana understreger også hvor stor en rolle, hendes families støtte har spillet i hendes opvækst:

”Jeg vil gerne give en besked videre til de forældre, som har et barn med et handicap; acceptér dit barn, ros dem for hver enkelt lille sejr, og giv dem håb. Den støtte I giver jeres barn, bliver fundamentet for resten af livet”.

De familier, som ofte må overkomme skam og fordomme, når de kæmper for deres barns værdighed og plads i samfundet, har hårdt brug for at høre et budskab som Lanas. SAT-7 støtte og handicapforkæmper fra USA, Joni Eareckson Tada forklarer, ”I den del af verden, er det meget svært at finde støtte i samfundet, hvad end det er dig selv som har et handicap, eller det er dit barn, som er født med en funktionsnedsættelse. I hvert fald ikke den støtte, som anerkender de reelle behov eller udviser håb og medfølelse.

”Du er ikke alene” er en af SAT-7’s mange programmer, som repræsenterer mennesker med handicap, giver deres stemmer en platform, og forstærker deres råb om initiativer.

For nyligt var gæstetaleren, Mohamad Ghassani inviteret med i programmet. Han lever med en hørenedsættelse, og i programmet gav han udtryk for et behov om større inklusion:

”Jeg beder den libanesiske regering om at genindføre brugen af tegnsprog i Libanon, så jeg bedre kan kommunikere med mine medborgere og samfund. Jeg vil f.eks. gerne have min egen virksomhed og starte en familie en dag.”

SAT-7 Arabic og SAT-7 Turk har også delt historier fra mange andre mennesker, lige fra caféen, hvor alle medarbejderne var unge mennesker med forskellige funktionsnedsættelser, til moderen som delte sin historie om det tætte bånd hun har med sin datter med Downs Syndrom og den kamp, de gennemgår som familie. SAT-7 Kids har sideløbende med disse historier, produceret programmet ”Byen af Stjerner”, hvor børn med og uden handicap bliver inviteret ind i studiet for at kaste lys på og promovere nødvendigheden af inklusion.

De mange andre programmer fra SAT-7, som er centreret om kristendommen, viser tydeligt seerne, hvor meget værdi Gud tillægger hvert enkelt menneske og hvor højt han elsker dem. En besked som mennesker med handicap og/eller andre lidelser, nærer et stort behov for at høre. Joni Eareckson Tada forklarer:

”Vores organisation, Joni and Friends, leverer kørestole til flygtninge i Syrien og i jordanske flygtningelejre. Deres oplevelser og lidelser, slår mit hjerte itu gang på gang. Den voldsomme uro, i den del af verden, gør at folk leder efter et ægte håb. På samme måde som jeg søgte efter det, da jeg for mange år siden brækkede min nakke i en dykkerulykke. I min lidelse oplevede jeg behovet for et stærkt, kraftfuldt og pålideligt håb. Og det er lige præcis derfor, at der er hårdt brug for SAT-7’s missionsarbejde.”

 

Bedeemner:

  • Bed for de millioner af mennesker med handicaps i Mellemøsten og Nordafrika, som ikke modtager den rette støtte til at være en del af samfundet.
  • Bed for at de mennesker med handicaps, som lever i skam og bliver gemt væk, vil blive nået med Guds budskab om kærlighed og mærke fred og glæde i deres liv.
  • Bed for at mennesker med handicaps vil opleve bedre støtte i alle dele af samfundet, så de kan blive bedre inkluderet i uddannelsessystemet og på arbejdspladserne.

Kilde: SAT-7
Illustrationsfoto: Pixabay