Den internationale kvindedag

Den Internationale Kvindedag d. 8. marts giver anledning til at se nærmere på de ting, der er blevet opnået for og af kvinder. Der er sket mange fremskridt inden for uddannelse, medicin og mht. livskvaliteten blandt de kvinder, der lever i fattigdom eller er isoleret pga. kultur og religion. Gud bruger de forskellige KmH-teams verden over til at gøre livet bedre for disse kvinder.

I 21 år har titusinder af KmH-forbedere fremmet og bedt for øget fokus på misbrug, sygdomme, fattigdom og neglisering af de problemer, som kvinder og piger står ansigt til ansigt overfor. Denne opmærksomhed har bevirket, at samfund, familier og kristne har fået et andet syn på ofrene og er blevet villige til at finde måder, hvorpå de kan hjælpe og tale deres sag.

Mange KmH-teams uddeler gratis mad, tøj og andre livsnødvendige ting, som får kvinderne til at føle sig betydningsfulde og respekterede. I Tanzania arbejder man tæt sammen med andre kristne organisationer for at afhjælpe kønsbaseret vold og kvindelig omskæring. I fjerntliggende landsbyer i Nepal undervises kvinder i livsvigtig information om sundhed. I Albanien fortæller man om Jesu kærlighed og kvinders værdi i Guds øjne til fattige roma-kvinder og ofre for vold på krisecentre.

Synd, stridigheder og uretfærdighed vil altid prøve at ødelægge livet for mennesker. Fortsæt derfor med at bede om, at troende må lære Gud bedre at kende; at de må se, hvem de er i Kristus og lade Helligånden arbejde gennem dem, så de er villige til at tale disse kvinders sag, forsvare dem og hjælpe dem til at få et bedre liv

Vil du være med til at bede? Få hjælp til bedeemner gennem “Kvinder med Håb”s bedekalender, som du finder her: