Guds kærlighed finder vej til verdens mest lukkede land

Guds ord når ind i det mest lukkede land i verden – Nordkorea. Din forbøn og støtte gør det muligt at bringe evangeliet ind i de mest lukkede lande i verden – herunder Nordkorea.
”Selv om jeg ikke forstår koreansk, så mærker jeg tydeligt smerten, savnet og nøden for landsmænd, familie og venner på den anden side af grænsen, når jeg står på grænsen ind til Nordkorea”, siger Noreas daglige leder, som for et par måneder siden besøgte Noreas samarbejdspartner i Sydkorea, og var inde i den demilitariserede zone på grænsen mellem Nord- og Sydkorea. Siden 2. verdenskrig har landet været skåret midt over, og i 1950 angreb Nordkorea Sydkorea og bortførte mennesker i tusindvis fra Sydkorea. En tre år lang og blodig krig fulgte. Og siden dengang har grænset været lukket.

Et fængsel

Nordkorea har udviklet sig til verdens mest isolerede land og kaldes ikke uden grund også verdens største fængsel, hvor dikatatoren ”Kim Jong-un” holder hele befolkningen som fanger og kræver dens tilbedelse. Der er udbredte menneskerettighedskrænkelser, hverken ytrings- eller bevægelsesfrihed og forbud mod at samles.
Hvad der reelt foregår inde i Nordkorea er meget vanskeligt at vide, fordi landet er ekstremt lukket. Derfor er vores primære kilder til information, de meget få mennesker det er lykkedes at flygte ud af landet, ad den lange og meget farefulde vej gennem Kina og flere nabolande, inden de når Sydkorea, hvor de er velkomne og får statsborgerskab.

Folket betaler prisen

Nordkorea har kronisk fødevaremangel og økonomiske vanskeligheder på grund af de meget ineffektive landbrugsmetoder og sanktioner, og ikke mindst fordi man har en ”militæret-først”-politik. At landet har verdens største stående hær (i forhold til befolkningstal) og bruger enorme ressourcer på nukleare og ballistiske missiler, kommer med en høj pris for folket.
Gennem kristne radioprogrammer kan vi række denne lidende befolkning et håb for evigheden. Det er ganske vist ulovligt at eje en radio i Nordkorea, og myndighederne bruger støjsendere meget aktivt, men med snilde og list er det muligt at få radiomodtagere ind i landet og delvis omgå bestræbelserne for at forstyrre radiosignalet, som bærer Guds ord ind til det lidende folk.
Mellem 30.000 og 70.000 kristne sidder lige nu i fængsel eller knokler i genopdragelseslejre, når du læser dette. En afhopper fortæller, at han og hans medfanger dagligt skulle side på knæ i syv timer uden at måtte tale, sove, spise eller drikke noget. I arbejdslejrene står den på hårdt arbejde og hårdhændet behandling om dagen, og genopdragelsesundervisning om aftenen.
Det er blevet uhyre vanskeligt at flygte ud af Nordkorea, og dem det er lykkedes at krydse floden til Kina er ofte ”fanget” der i måneds- eller årevis. På grund af Kinas meget intensive overvågning af befolkningen, og fordi Nordkoreanere som bliver opdaget i Kina, bliver sendt tilbage til Nordkorea, så er afhoppere fra Nordkorea nødt til at leve under jorden i Kina.

I sjældne tilfælde er det muligt at få kontakt til lyttere i landet – en kvinde udtrykker det sådan:
”Jeg er landmand. Mit liv er hårdt og hver dag føler jeg mig meget træt, fordi landbrugsarbejde er hårdt arbejde. Mens jeg arbejder i marken, lytter jeg til de kristne sange som jeg har fået af jer. Sangene giver mig trøst. Tak fordi I har sendt dem til mig. Min mand behandler mig nogle gange dårligt og han kan være stædig. Ofte bliver jeg vred og bebrejder ham. Men kvindestemmen i de kristne sange synger det ud, som ligger på mit hjerte. Jeg holder meget af at lytte til hendes sange”.