Situationen i Indien – et bede og takkeemne

Det er foruroligende nyheder, som i øjeblikket tikker ind fra vores partner i Indien. Antallet af COVID-19 tilfælde er utroligt højt, og en af de ansatte i TWR India er død efter at være blevet smittet med COVID-19 og fordi der ikke var plads på intensivafdelingen.

Indien, som ellers deklarerede virusset udryddet i 2020, er i de seneste uger blevet ramt hårdt af den anden smittebølge. Sygehusvæsnet er under et enormt pres, og manglen på ilt kan aflæses i dødstallene.

Ind i denne virkelighed forsøger Noreas indiske partner fortsat at sprede evangeliet til de unåede, og bringe opmuntring til marginaliserede kristne. Men det er en vanskelig opgave, og arbejdet med at dele SD-kort med kristne programmer ud, er, på grund af restriktioner og frygt for smittespredning, så godt som umulig i øjeblikket.

Lederen af TWR India, George Phillips, satte os forleden ind i situationens alvor og opfordrede os i samme ombæring til at bede for de medarbejdere, som har oplevet dødsfald i deres familier.

Mange af vore medarbejdere er blevet testet positive,” fortæller han, ”og vi sørger over tabet af flere kære medkristne.
Bed for de familier i TWR India som har mistet deres kære i denne svære tid. De fleste af dem kunne ikke få medicinsk hjælp i tide, og landets situation er i øjeblikket sådan, at efterspørgslen efter ilt og hospitalssenge langt overstiger, hvad der faktisk er til rådighed.

Nye muligheder

Den voldsomme smitte og hårde nedlukning har gjort det sværere at producere og uddele ”Radio Homes” (Små radioer med SD-kort med bibelundervisning), og den løbende kontakt med lyttere og medarbejdere har i nogle tilfælde været vanskelig at holde ved lige.
Vi har i vid udstrækning kunnet klare det virtuelt, men ikke i fjerntliggende områder hvor internetforbindelser enten ikke findes eller er ustabile” fortæller George.

TWR India har dog også brugt krisen som en katalysator for nye tiltag, heriblandt et større fokus på videoproduktioner.
TWR India har taget et stort spring, og vi har bevæget os hen imod mere video-indhold. I januar begyndte vi at producere videoudgaver af ’Vejen gennem Bibelen’ programmer, på 7 nye sprog,” fortæller George.
Responsen har ifølge George været opmuntrende, og mange seere fra andre religioner har ringet til TWR India og efterspurgt forbøn og vejledning.

Forbøn og Tak

George beder os huske vore indiske brødre og søstre i bøn, i den svære tid de gennemlever. Men samtidig må vi også takke for alt det gode, som Gud gør i netop denne situation.
Vi er velsignede med at vores produktion og distribution ikke er så hårdt ramt. Vi er Gud taknemmelige for den rigdom på bibelressourcer, vi har på mere end 140 sprog, for det er Guds Ord alene, som kan bringe trøst, fred, glæde og frihed fra frygt i denne modgangens tid.

Krisen har ifølge George også styrket enheden blandt de kristne, og fremmet næstekærligheden i handling. ”De kristne er aktive i mad uddeling, medicinsk assistance, telefonisk rådgivning, at sende læger når folk ringer, tilvejebringe ilt, og endda opsætning af midlertidige hospitaler.

 


“Radio Homes” er små radioer med SD-kort, hvor grupper på op til 10 personer mødes og lytter til Guds ord.
TWR India producerer og uddeler løbende nye SD-kort, som bibelstudiegrupperne kan lytte til og diskutere.
SD-kortene bliver delt fra gruppe til gruppe og er ikke afhængig af et godt radio-signal.